Destinationsudvikling

Danske Destinationer arbejder målrettet med destinationsudvikling for at sikre, at de stærke danske destinationer er internationalt konkurrencedygtige og tilbyder kvalitetsbårne oplevelser året rundt.

Medlemmerne i Danske Destinationer er destinationsselskaber, der alle indgår i et forpligtende og professionelt samarbejde med kommune og turismeerhverv. Derfor fokuserer vi også på at sikre, at destinationsselskaberne hele tiden er rustet til at arbejde professionelt med netop det offentlig/private samarbejde. Dette gør vi via gennemførelse af et 3-årigt managementforløb for destinationscheferne.

.

Managementforløb 2017-2019

I efteråret 2017 igangsatte vi et 3-årigt managementforløb for destinationscheferne. Formålet med forløbet er at formulere et fælles ledelsesgrundlag for stærke danske destinationer; Et ledelsesgrundlag, som kan række frem til 2025.

Forløbet tager udgangspunkt i den ekspertise og de erfaringer, der allerede findes hos Danske Destinationers medlemmer, og vi kigger på best practices fra udlandet. Eksempelvis tager vi på studietur i efteråret 2018 med henblik på at tilføre forløbet internationale input.

Ambitionen med forløbet er at etablere en fælles ledelsesplatform, der tydeliggør de kerneopgaver og – kompetencer, der er krævet for at lede og udvikle fremtidens DMO. Samtidig udvikler vi et fælles begrebsapparat omkring de elementer, der fremgår af platformen.

Det er Jens Friis Jensen - turismeforsker fra RUC - og Eskild Hansen - indehaver af strategibureauet ’EHSB’ - der faciliterer forløbet. Managementforløbet er støttet af Dansk Kyst- og Naturturisme, og ét af resultaterne derfra vil blive sammenfattet i en ”Håndbog i destinationsledelse”.

Stærkt fællesskab Danske Destinationer er et samarbejde mellem 14 af de største danske destinationer. Vi mener, at dansk turisme skal satse på stærke destinationer, og derfor arbejder vi for at udvikle stærke kyst-, by- og naturdestinationer i hele Danmark.