Destinationsudvikling

Danske Destinationer arbejder målrettet med destinationsudvikling for at sikre, at de stærke destinationer er internationalt konkurrencedygtige og tilbyder kvalitetsoplevelser året rundt.


Fremtidens destinationsledelse

I arbejdet med at skabe stærke og internationalt synlige destinationer står destinationsselskaberne i øjeblikket over for nye krav. Ændringer i teknologi og marked medfører et grundlæggende skift i destinationsselskabernes rolle, og destinationsselskaber verden over søger derfor nyt fodfæste. Det gælder i høj grad også herhjemme.

For at sikre, at de danske destinationsselskaber er rustet til at gribe det fremtidige arbejde med destinationsudvikling professionelt an, har vi i Danske Destinationer formuleret et ambitiøst, fremtidigt ledelsesgrundlag for de danske destinationsselskaber. Ledelsesgrundlaget udgør en fælles faglig standard, en ledetråd for fremtidig udvikling samt et bud på opgaveporteføljen for fremtidens destinationsselskaber. 

Læs ledelsesgrundlaget.


Managementforløb 2017-2019

Ledelsesgrundlaget er udarbejdet som et led i vores 3-årige managementforløb, der blev afviklet fra 2017-2019 og var målrettet destinationschefer. Forløbet tog udgangspunkt i ekspertise og erfaringer fra ind- og udland. Jens Friis Jensen, turismeforsker ved RUC, og Eskild Hansen, indehaver af 'Eskild Hansen Strategibureau', var facilitator på det 3-årige managementforløb, der blev støttet af Dansk Kyst- og Naturturisme.

Stærkt fællesskab Danske Destinationer er et samarbejde mellem 14 af de største danske destinationer. Vi mener, at dansk turisme skal satse på stærke destinationer, og derfor arbejder vi for at udvikle stærke kyst-, by- og naturdestinationer i hele Danmark.