Erfaringsudveksling og netværk

Danske Destinationer faciliterer to ERFA-grupper for at sikre, at medlemmerne udveksler erfaringer inden for hhv. digital tilstedeværelse og gæsteservice.

.

ERFA-gruppen ”Fremtidig gæsteservice”

ERFA-gruppens deltagere er de gæsteservice-ansvarlige ved Danske Destinationers 14 medlemmer.

Det primære formål med gruppen er at sikre erfaringsudveksling på tværs af landet inden for gæsteservice, så hvert medlem får mulighed for at løfte kvaliteten af egen gæsteservice – både ift. DMO’ens fysiske og digitale møde med gæsten via diverse platforme og medier før, under og efter besøget.

Via etablering af ERFA-gruppen sikrer vi, at destinationsmedarbejdere, der sidder med enslydende gæsteservice-opgaver på tværs af landet, har et forum, hvor de i fællesskab kan:

  • udveksle viden og værktøjer tilknyttet gæsteservice
  • drøfte og diskutere DMO’ers aktuelle og fremtidige gæsteserviceopgaver
  • udveksle ’take aways’ fra arrangementer, kurser og lign. – både nationale og internationale
  • udarbejde en række anbefalinger til chefgruppen vedr. fremtidige gæsteserviceopgaver.

.

ERFA-gruppen ”Danske DIGITALE destinationer”

ERFA-gruppens deltagere er de online-ansvarlige ved Danske Destinationers 14 medlemmer.

Det primære formål med gruppen er at etablere et videns- og erfaringsbaseret interessefælleskab på tværs af medlemmerne med udgangspunkt i digitalisering – herunder DMO’ers arbejde med digitale medier og platforme ift. gæstens rejse før, under og efter.

ERFA-gruppen skal sikre, at digitale medarbejdere, der sidder med de samme digitale opgaver på tværs af landet, har et forum, hvor de i fællesskab kan:

  • drøfte og diskutere aktuelle og fremtidige digitale arbejdsopgaver for DMO’er
  • blive præsenteret for samt klædt på til at arbejde med nye digitale medier, tendenser, platforme/kanaler og værktøjer
  • udveksle viden fra egen destination samt arrangementer, seminarer m.v.
  • udarbejde en række anbefalinger til chefgruppen vedr. fremtidige digitale løsninger.
Stærkt fællesskab Danske Destinationer er et samarbejde mellem 14 af de største danske destinationer. Vi mener, at dansk turisme skal satse på stærke destinationer, og derfor arbejder vi for at udvikle stærke kyst-, by- og naturdestinationer i hele Danmark.