Markedsudvikling af det danske marked

I 2016, 2017 og 2018 har Dansk Kyst- og Naturturisme faciliteret Danmarkskampagnen ’Elsker Danmark’, som Danske Destinationer bakker op om.

Formålet med kampagnen er, at inspirere den danske målgruppe til at holde ferie i Danmark.

Danske Destinationers har i kampagnens udviklingsfase haft tæt dialog med Dansk Kyst- og Naturturisme for at sikre kampagnens relevans for alle medlemmer. Derudover har Danske Destinationer afviklet og ageret bindeled til alle medlemmer, hvad angår udviklingspotentialer, effektmålinger m.v.

Kampagnen kører igen i 2019 og findes på www.elskerdanmark.dk

Stærkt fællesskab Danske Destinationer er et samarbejde mellem 14 af de største danske destinationer. Vi mener, at dansk turisme skal satse på stærke destinationer, og derfor arbejder vi for at udvikle stærke kyst-, by- og naturdestinationer i hele Danmark.