Politisk & strategisk indflydelse

Danske Destinationers vigtigste opgave er at være talerør for de stærkeste destinationer i Danmark.

Det er vores klare holdning, at turismevæksten hverken kan eller bør være alle steder. Den skabes ved stærke destinationer, der bygger på et forpligtende og professionelt samarbejde mellem destinationsselskab, turismeerhverv og kommune.


Brobyggerne skal med ombord:

Det er de stærke destinationsselskaber, der agerer brobyggere og ’rygrad’, når det handler om at operationalisere et samarbejde mellem turismeerhverv og kommune. Samarbejdet er altafgørende for at destinationsudvikle, da det er herigennem innovationen vedr. produktudvikling, markedsføring og gæsteservice finder sted.

Derfor er det også helt centralt, at Danske Destinationer er repræsenteret i de nationale fora, hvor netop den turismefaglige viden fra operatørrollen er altafgørende at få med.


Danske Destinationer er i dag repræsenteret i følgende fora:

  • Dansk Turismes Advisory Board v/ Jens Müller, VisitVestsjælland
  • Dansk Kyst- og Naturturismes outdoor-følgegruppe v/ Pernille Kofod Lydolph, Destination Bornholm
  • Analysearbejdsgruppen under Det Nationale Turismeforum v/ Lone Daubjerg, Danske Destinationer
  • GuideDanmark/ASP-arbejdsgruppen v/ Sonja Læssøe Madsen, VisitAarhus
Stærkt fællesskab Danske Destinationer er et samarbejde mellem 14 af de største danske destinationer. Vi mener, at dansk turisme skal satse på stærke destinationer, og derfor arbejder vi for at udvikle stærke kyst-, by- og naturdestinationer i hele Danmark.