Medlemmer

Danske Destinationers 14 medlemmer er blandt den danske turismeindustris absolutte sværvægtere. For at blive medlem af foreningen skal man opfylde nogle minimumskriterier.

Hvem kan blive medlem?

Alle destinationer i Danmark har mulighed for at søge om optagelse i foreningen, hvis de opfylder foreningens optagelseskriterier. 

Som destination skal man opfylde:

  • Mål for kritisk masse
  • Mål for organisering
  • Mål for strategi

Henvendelser vedrørende optagelse rettes til sekretariatet - og optagelseskriterierne findes her.


VisitAalborg.png

VisitAalborg er Aalborgs officielle turistorganisation, som medvirker til udvikling af turismen i Aalborg og arbejder med markedsføring af Aalborg som feriedestination og som kongres- og konferenceby.

gå til visitaalborg
BLS---logo1.png

Business Lolland-Falster arbejder med udvikling af de mange turismetilbud på Lolland-Falster, markedsføring af turismen på Lolland-Falster, og med forretningsudvikling af de enkelte turismevirksomheder i området.

gå til business lolland-falster
HVide-sande-logo.png

Ringkøbing Fjord Turisme er en forening, der har til formål at skabe udvikling og vækst for turismeerhvervene i Ringkøbing-Skjern kommune. Foreningen har ansvaret for turismeservicering og markedsføring af destinationen. 

Gå til ringkøbing fjord turisme

Turisthus-Nord-logo.png

Turisthus Nord er en medlemsbaseret organisation, der dækker Frederikshavn kommune. Foreningens formål er at fremme Frederikshavns kommune som turistmål og derigennem bidrage til at skabe økonomisk vækst indenfor turismeerhvervet og tilgrænsende erhverv i kommunen.

gå til turisthus nord
VisitVestsjaelland_2018_ny.png

VisitVestsjælland A/S er destinationsselskabet for Sjællands Vestkyst, der dækker Kalundborg, Slagelse og Sorø Kommuner.
VisitVestsjælland har til formål at udvikle turismen og markedsføre destinationen, og fungerer som paraplyorganisation for turisterhvervene og de tre kommuner.

Gå til VisitVestsjælland
SydkystDanmark.png

VisitSydsjælland-Møn dækker Faxe, Næstved, Stevns og Vordingborg Kommune, og udgør det strategiske grundlag for turismeudvikling og turismefremme i destinationen SydkystDanmark. VisitSydsjælland-Møn varetager markedsføringen af SydkystDanmark og understøtter områdets 44 turistinformationer.

Gå til visitsydsjælland-møn

WoCo_2019.png

Wonderful Copenhagen er en erhvervsdrivende fond, der har til formål at skabe vækst gennem fremme og udvikling af turismen i hovedstadsregionen.

Gå til Wonderful Copenhagen
Bornholm-logo.png

.Destination Bornholm ApS er det bornholmske turisterhvervs udviklings- og markedsføringsorganisation. Destination Bornholm er et non-profit foretagende, som ikke skal tjene penge til ejerne. Alle midler som investeres gennem Destination Bornholm, skal gå til enten markedsføring af Bornholm eller til udvikling af turismeproduktet.

Gå til destination bornholm
#

Destination Sønderjylland har til formål at styrke turismeudviklingen i regionen. Ved at forene destinationerne Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg i en samlet DMO, er der gode muligheder for at indfri vækstpotentialet i den sønderjyske turismesektor.

Gå til destination sønderjylland

VisitNordsjaelland---logo.png

VisitNordsjælland er Nordsjællands officielle turistorganisation ejet af kommunerne Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød. Organisationens formål er at koordinere, markedsføre og udvikle turismen og mødemulighederne, så gæsterne får gode oplevelser før, under og efter besøget i Kongernes Nordsjælland.

Gå til visitnordsjælland
VisitODSHERRED-logo.png

VisitOdsherred dækker Odsherred kommune i det nordvestlige Sjælland, der rummer Danmarks første UNESCO Global Geopark. Samtidig er Odsherred en del af Den Danske Riviera, der omfatter hele Sjællands nordkyst fra Sejerø Bugt til Øresund. VisitOdsherred arbejder med gæsteservice, oplevelses- og produktudvikling samt markedsføring af destinationen.

Gå til visitodsherred
Aarhus_2018.png

VisitAarhus er en erhvervsdrivende fond, hvis mission er at medvirke til, at turismen i Aarhus skaber resultater for byen, regionen og hele Danmark ved at positionere og udvikle Aarhus som en passioneret viden- og oplevelsesby med kvalitetsoplevelser for borgere, virksomheder og gæster. VisitAarhus tæller pr. 1. juli 2019 både det tidligere VisitAarhus, Destination Djursland og VisitSilkeborg.

Gå til visitaarhus

#

Destination Fyn er den fynske klynge inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Klyngen er baseret på et offentligt-privat samarbejde, der drives af et klyngesekretariat under Erhvervshus Fyn. Vi arbejder for at understøtte det fynske turisterhverv, øge synligheden samt skabe stærke produkter og oplevelser til øens gæster.

Gå til Destination Fyn

Turistsamarbejdet Kystlandet er et udviklingsorienteret turismeselskab, der er etableret for at skabe merværdi for både gæster og erhverv i Horsens og Odder kommuner. Turistsamarbejdet Kystlandet varetager såvel ferieturisme som erhvervsturisme igennem VisitOdder, VisitHorsens og MeetingHorsens.

Gå til turistsamarbejdet kystlandet

Stærkt fællesskab Danske Destinationer er et samarbejde mellem 14 af de største danske destinationer. Vi mener, at dansk turisme skal satse på stærke destinationer, og derfor arbejder vi for at udvikle stærke kyst-, by- og naturdestinationer i hele Danmark.