Medlemmer

Danske Destinationers 16 medlemmer er blandt den danske turismeindustris absolutte sværvægtere. For at blive medlem af foreningen skal man opfylde nogle minimumskriterier.

Hvem kan blive medlem?

Alle destinationer i Danmark har mulighed for at søge om optagelse i foreningen, hvis de opfylder foreningens optagelseskriterier. 

Som destination skal man opfylde:

  • Mål for kritisk masse
  • Mål for organisering
  • Mål for strategi

Henvendelser vedrørende optagelse rettes til sekretariatet - og optagelseskriterierne findes her.


VisitAalborg.png

VisitAalborg er Aalborgs officielle turistorganisation, som medvirker til udvikling af turismen i Aalborg og arbejder med markedsføring af Aalborg som feriedestination og som kongres- og konferenceby.

Gå til VisitAalborg
BLS---logo1.png

Business Lolland-Falster arbejder med udvikling af de mange turismetilbud på Lolland-Falster, markedsføring af turismen på Lolland-Falster, og med forretningsudvikling af de enkelte turismevirksomheder i området.

gå til business lolland-falster
HVide-sande-logo.png

Ringkøbing Fjord Turisme er en forening, der har til formål at skabe udvikling og vækst for turismeerhvervene i Ringkøbing-Skjern kommune. Foreningen har ansvaret for turismeservicering og markedsføring af destinationen. 

Gå til ringkøbing fjord turisme

Turisthus-Nord-logo.png

Turisthus Nord er en medlemsbaseret organisation, der dækker Frederikshavn kommune. Foreningens formål er at fremme Frederikshavns kommune som turistmål og derigennem bidrage til at skabe økonomisk vækst indenfor turismeerhvervet og tilgrænsende erhverv i kommunen.

gå til turisthus nord
VisitVestsjaelland_2018_ny.png

VisitVestsjælland A/S er destinationsselskabet for Sjællands Vestkyst, der dækker Kalundborg, Slagelse og Sorø Kommuner.
VisitVestsjælland har til formål at udvikle turismen og markedsføre destinationen, og fungerer som paraplyorganisation for turisterhvervene og de tre kommuner.

Gå til VisitVestsjælland
SydkystDanmark.png

VisitSydsjælland-Møn dækker Faxe, Næstved, Stevns og Vordingborg Kommune, og udgør det strategiske grundlag for turismeudvikling og turismefremme i destinationen SydkystDanmark. VisitSydsjælland-Møn varetager markedsføringen af SydkystDanmark og understøtter områdets 44 turistinformationer.

Gå til visitsydsjælland-møn

VisitSilkeborg---logo.png

VisitSilkeborg arbejder for at gøre Silkeborg Søhøjlandet kendt som Danmarks Outdoor Hovedstad. VisitSilkeborg arbejder strategisk med branding og markedsføring af destinationen, VisitSilkeborg arbejder for, at gæsterne får en ordentlig service, når de er der, og så tager VisitSilkeborg løbende initiativer, der fremmer turismeomsætningen i byen.

Gå til visitsilkeborg
Bornholm-logo.png

.Destination Bornholm ApS er det bornholmske turisterhvervs udviklings- og markedsføringsorganisation. Destination Bornholm er et non-profit foretagende, som ikke skal tjene penge til ejerne. Alle midler som investeres gennem Destination Bornholm, skal gå til enten markedsføring af Bornholm eller til udvikling af turismeproduktet.

Gå til destination bornholm
#

Destination Sønderjylland har til formål at styrke turismeudviklingen i regionen. Ved at forene destinationerne Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg i en samlet DMO, er der gode muligheder for at indfri vækstpotentialet i den sønderjyske turismesektor.

Gå til destination sønderjylland

VisitNordsjaelland---logo.png

VisitNordsjælland er Nordsjællands officielle turistorganisation ejet af kommunerne Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød. Organisationens formål er at koordinere, markedsføre og udvikle turismen og mødemulighederne, så gæsterne får gode oplevelser før, under og efter besøget i Kongernes Nordsjælland.

Gå til visitnordsjælland
VisitODSHERRED-logo.png

VisitOdsherred dækker Odsherred kommune i det nordvestlige Sjælland, der rummer Danmarks første UNESCO Global Geopark. Samtidig er Odsherred en del af Den Danske Riviera, der omfatter hele Sjællands nordkyst fra Sejerø Bugt til Øresund. VisitOdsherred arbejder med gæsteservice, oplevelses- og produktudvikling samt markedsføring af destinationen.

Gå til visitodsherred
Sydvestjylland-logo.png

.Destination Sydvestjylland dækker over Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommune. Destination Sydvestjylland har igangsat en proces, der skal være med til at sikre en destinationsudvikling på tværs af de fire kommuner. Destination Sydvestjylland vil satse mere på helårsturisme og derigennem styrke turismeerhvervet i destinationen.

Gå til destination sydvestjylland

Djusland-logo-1.png

Destination Djursland er en erhvervsdrivende fond, der dækker Norddjurs – og Syddjurs kommune. Formålet med fonden er at fremme og udvikle turismen på Djursland og stå for den overordnede koordinering af markedsføring, gæsteservice og produktudvikling af destinationen.

Gå til Destination Djursland
Aarhus---logo.png

VisitAarhus er en erhvervsdrivende fond, hvis mission er at medvirke til, at turismen i Aarhus skaber resultater for byen, regionen og hele Danmark ved at positionere og udvikle Aarhus som en passioneret viden- og oplevelsesby med kvalitetsoplevelser for borgere, virksomheder og gæster.  

gå til visitaarhus

Stærkt fællesskab Danske Destinationer er et samarbejde mellem 16 af de største danske destinationer. Vi mener, at dansk turisme skal satse på stærke destinationer, og derfor arbejder vi for at udvikle stærke kyst-, by- og naturdestinationer i hele Danmark.
Turismesamarbejdet-Kystlandet_transparent.png

Turistsamarbejdet Kystlandet er et udviklingsorienteret turismeselskab, der er etableret for at skabe merværdi for både gæster og erhverv i Horsens og Odder kommuner. Turistsamarbejdet Kystlandet varetager såvel ferieturisme som erhvervsturisme igennem VisitOdder, VisitHorsens og Meeting Horsens.

Gå til kystlandet
Destination_Fyn_hjemmeside.png

Destination Fyn er den officielle DMO for Fyn, Langeland og Ærø. Destination Fyns aktiviteter har til formål at fremme og udvikle ferie- og erhvervsturismen på Fyn, Langeland og Ærø og herigennem skabe værdi for de offentlige og private samarbejdspartnere.

gå til destination fyn