Cases

Danske Destinationer arbejder målrettet med destinationsudvikling. Eksempelvis har vi udviklet et fælles ledelsesgrundlag, der bidrager til at gribe destinationsudvikling professionelt an.

Modellen til venstre stammer fra ledelsesgrundlaget, og den illustrerer destinationsselskabernes arbejdsfelt og dermed de kerneopgaver, der skal arbejdes med.

Det handler om stedsudvikling

Destinationsselskaberne arbejder i særdeleshed med stedsudvikling – modellens venstre side. Dog ikke på én og samme måde.

For at illustrere de mange måder, hvorpå man kan arbejde med DNA, produktudvikling, involvering af lokalbefolkning m.v., har vi udviklet et case-katalog, der samler eksempler på, hvordan destinationsselskaber arbejder med de kerneopgaver, der vedrører stedsudvikling.