Coronaens konsekvenser for turismen

I samarbejde med Wonderful Copenhagen undersøger Danske Destinationer løbende coronaens effekt på netværkets stakeholders i Danmark, bl.a. i form af tabt omsætning, fald i antal gæster mm. Undersøgelsen gentages på ugentlig basis og de inkluderede spørgsmål justeres løbende i henhold til vores partneres behov for information. Dette dashboard giver et overblik over de resultater, som er indsamlet indtil videre og justeres, ligesom selve undersøgelsen, løbende i takt med, at vores partneres behov ændrer sig, og at spørgsmålene i undersøgelsen ændrer sig.

Dashboardet giver mulighed for at filtrere resultaterne på udsendelsesdato, destination, netværk og organisationstype. Nogle af disse kombinationer vil resultere i små stikprøvestørrelser, hvorfor resultaterne skal ses som indikationer frem for retvisende fakta omkring populationen. Det er desuden uvist i hvilken grad fordelingen af organisationstyper i undersøgelsen matcher den i netværket / samfundet, hvorfor det er vigtigt at se resultaterne som indikationer.

Ikke desto mindre giver monitoreringen et vigtigt indblik i situationen i branchen og et indblik i, hvordan de danske destinationsselskaber bedst kan støtte op om de mange partnere i en svær tid.

Se grafen herunder