Fagligt Netværk

Danske Destinationer faciliterer faglige netværk, der sikrer, at destinationsselskaberne kan gøre brug af hinandens viden, erfaringer og kompetencer, så de er til gensidig inspiration samt kan sparre med hinanden på tværs af Danmark. Gennem året afholdes en række faglige netværksmøder med varierende temaer, hvor medarbejdere med enslydende opgaver kan drøfte destinationsselskabernes aktuelle og fremtidige arbejdsopgaver inden for det pågældende fokusområde. 

Netværksmøderne består af både faglige oplæg fra udefrakommende oplægsholdere og eksperter på området og erfaringsdeling og sparring blandt destinationerne. Netværket skal sikre, at destinationerne kan gøre brug af hinandens viden, erfaringer og kompetencer på tværs af Danmark. 

©Michael Maagaard
@et_nyt_kapitel

 

 

 

 

Netværksmøder i 2023:  

  • Netværksmøde om bæredygtig turisme: tirsdag d. 22. august 2023

Her kan du se program for dagen

Er du særligt interesseret i at deltage? Så send gerne en mail til Maja Krowicki, hvor du gør opmærksom på dette. Husk kontaktoplysninger. Pladserne er begrænsede og vil så vidt muligt blive fordelt ligeligt blandt destinationsselskaberne og deres lokale interessenter.

 

  • Netværksmøde: tirsdag d. 31. oktober 2023