Fagligt Netværk

Danske Destinationer faciliterer faglige netværk, der sikrer, at de danske destinationer kan gøre brug af hinandens viden, erfaringer og kompetencer, så de er til gensidig inspiration samt kan sparre med hinanden på tværs af Danmark. Gennem året afholdes en række faglige netværksmøder med varierende temaer, hvor medarbejdere med enslydende opgaver kan drøfte destinationsselskabernes aktuelle og fremtidige arbejdsopgaver inden for det pågældende fokusområde. 

Netværksmøderne består af både faglige oplæg fra udefrakommende oplægsholdere og eksperter på området og erfaringsdeling og sparring blandt destinationerne. Netværket skal sikre, at destinationerne kan gøre brug af hinandens viden, erfaringer og kompetencer på tværs af Danmark. 

@et_nyt_kapitel

 

 

 

 

Netværksmøder i 2022 afholdes i forbindelse med Bæredygtige Destinationer i praksis-projektet:  

Masterclass #1: mandag 24. januar 2022 – Fokus på bæredygtig turisme (Sted: Ejby)

Masterclass #2: onsdag 27. april 2022 – Fokus på branding og markedsføring (Sted: København)

Masterclass #3: tirsdag 21. juni 2022 – Fokus på adfærd og gæsten (Sted: Mols Bjerge)

Masterclass #4: mandag 5. september 2022 – Fokus på klima og handlingsplaner (Sted: Odense)

Masterclass #5: tirsdag 1. november 2022 – Fokus på naturnær overnatningskapacitet (Sted: Vejle)