Fagligt Netværk

Danske Destinationer faciliterer faglige netværk, der sikrer, at destinationsselskaberne kan gøre brug af hinandens viden, erfaringer og kompetencer, så de er til gensidig inspiration samt kan sparre med hinanden på tværs af Danmark. Gennem året afholdes en række faglige netværksmøder med varierende temaer, hvor medarbejdere med enslydende opgaver kan drøfte destinationsselskabernes aktuelle og fremtidige arbejdsopgaver inden for det pågældende fokusområde. 

Netværksmøderne består af både faglige oplæg fra udefrakommende oplægsholdere og eksperter på området og erfaringsdeling og sparring blandt destinationerne. Netværket skal sikre, at destinationerne kan gøre brug af hinandens viden, erfaringer og kompetencer på tværs af Danmark. 

@et_nyt_kapitel

 

 

 

 

Netværksmøder i 2023:  

  • Masterclass #6, Bæredygtige destinationer i praksis: mandag 6. februar 2023 – Fokus på social bæredygtighed (Sted: Korsør)
  • Netværksmøde om bæredygtig turisme: tirsdag d. 22. august 2023
  • Netværksmøde: tirsdag d. 31. oktober 2023