Fagligt Netværk

Danske Destinationer faciliterer to faglige netværk for at sikre, at medlemmerne udveksler erfaringer inden for hhv. digital tilstedeværelse og gæsteservice.

Fagligt netværk ”Fremtidig gæsteservice”

Gruppens deltagere er de gæsteserviceansvarlige ved Danske Destinationers medlemmer.

Formålet med gruppen er at sikre erfaringsudveksling på tværs af landet inden for gæsteservice, så hvert medlem får mulighed for at løfte kvaliteten af egen gæsteservice – både ift. det fysiske og digitale møde med gæsten via diverse platforme og medier før, under og efter besøget.

Med dette fagligt netværk understøtter vi, at medarbejdere, der sidder med enslydende opgaver, har et forum, hvor de kan udveksle viden og værktøjer tilknyttet gæsteservice samt drøfte og diskutere destinationsselskabers aktuelle og fremtidige gæsteserviceopgaver.

Fagligt netværk ”Danske digitale destinationer”

Gruppens deltagere er de online-ansvarlige ved Danske Destinationers medlemmer.

Formålet med gruppen er at sikre erfaringsudveksling på tværs af landet med udgangspunkt i digitalisering – herunder destinationsselskabernes arbejde med digitale medier og platforme ift. gæstens rejse før, under og efter.
Netværket skal understøtte, at online-medarbejdere, der sidder med enslydende opgaver, har et forum, hvor de kan drøfte destinationsselskabernes aktuelle og fremtidige digitale arbejdsopgaver. Derudover bliver de klædt på til at arbejde med nye digitale medier, tendenser, platforme/kanaler og værktøjer.