Destinationslandskabet

Som et led i organiseringen af det nye turismefremmesystem, skal den kommunale turismefrememindsats konsolideres i 15-25 destinationsselskaber inden udgangen af 2020.

Illustrationen viser seneste optegning af destinationslandskabet.

Hvad er et destinationsselskab?

Et destinationsselskab er den officielle turismeorganisation inden for et specifikt område med ansvar for at udvikle og markedsføre destinationens samlede turismeprodukt. Destinationsselskabet spiller en aktiv rolle som koordinator af ressourcerne på en destination i forhold til indgåelse af partnerskaber, der bidrager til at udvikle kvalitetsoplevelser på destinationen.

Ifølge FN’s agentur for turisme adresserer destinationsledelse interaktionen mellem besøgende, den industri, der betjener besøgende, og lokalsamfundet, der tager imod de besøgende.