Wonderful Copenhagen

Kriterier

Alle destinationsselskaber i Danmark har mulighed for at søge om optagelse i Danske Destinationer. Det kræver blot, at man opfylder nogle kriterier, der vedrører:

Destinationens kritiske masse
Der stilles krav til turismeomsætning, antallet af turismeovernatninger samt turismens andel af det samlede forbrug på destinationen.

Destinationens organisatoriske platform
Destinationsselskabet skal varetage den strategiske turismefremme på destinationen, arbejde med international markedsføring samt være funderet i offentlig og privat finansiering.

Destinationens strategiske udgangspunkt
Der skal ligge en strategi for destinationsselskabets arbejde med destinationsudvikling, og denne skal være koordineret med de rette parter.