Andreas Bastiansen

Ledelsesgrundlag

Destinationsselskaber herhjemme og ude i verden søger nyt fodfæste. De står over for nye krav, fordi ændringer i teknologi og marked medfører et grundlæggende skift i destinationsselskabernes rolle.

For at sikre at de danske destinationsselskaber er rustet til at gribe det fremtidige arbejde med destinationsudvikling professionelt an, har Danske Destinationer formuleret et ambitiøst, fremtidigt ledelsesgrundlag for de danske destinationsselskaber.

Ledelsesgrundlaget er en fælles faglig standard, en ledetråd for fremtidig udvikling og et bud på opgaveporteføljen for  destinationsselskaber.

Processen bag

Ledelsesgrundlaget er udviklet som et led i et managementforløb, der blev afviklet fra 2017-2019. Forløbet var målrettet destinationschefer og tog udgangspunkt i ekspertise og erfaringer fra ind- og udland.

Managementforløbet blev støttet af Dansk Kyst- og Naturturisme samt faciliteret af Jens Friis Jensen (turismeforsker ved RUC) og Eskild Hansen(indehaver af ‘Eskild Hansen Strategibureau’).