Hvad laver Destinationsselskaberne?

Håndbog for god destinationsledelse

Destinationsselskaber herhjemme og ude i verden søger nyt fodfæste. De står over for nye krav, fordi ændringer i teknologi og marked medfører et grundlæggende skift i destinationsselskabernes rolle.

For at sikre at de danske destinationsselskaber er rustet til at gribe det fremtidige arbejde med destinationsudvikling professionelt an, har Danske Destinationer formuleret et ambitiøst, fremtidigt ledelsesgrundlag for de danske destinationsselskaber.

Håndbogen er en fælles faglig standard, en ledetråd for fremtidig udvikling og et bud på opgaveporteføljen for  destinationsselskaber.

Processen bag

Håndbogen for god destinationsledelse er udviklet som et led i et managementforløb, der blev afviklet fra 2017-2019. Forløbet var målrettet destinationschefer og tog udgangspunkt i ekspertise og erfaringer fra ind- og udland.

Managementforløbet blev støttet af Dansk Kyst- og Naturturisme samt faciliteret af Jens Friis Jensen (turismeforsker ved RUC) og Eskild Hansen(indehaver af ‘Eskild Hansen Strategibureau’).

 

CASES

Danske Destinationer arbejder målrettet med destinationsudvikling. Eksempelvis har vi udviklet et fælles ledelsesgrundlag, der bidrager til at gribe destinationsudvikling professionelt an.

Det handler om stedsudvikling

Destinationsselskaberne arbejder i særdeleshed med stedsudvikling – dog ikke på én og samme måde.

For at illustrere de mange måder, hvorpå man kan arbejde med DNA, produktudvikling, involvering af lokalbefolkning m.v., har vi udviklet et case-katalog, der samler eksempler på, hvordan destinationsselskaber arbejder med de kerneopgaver, der vedrører stedsudvikling.