Daniel Villadsen

Udvikling af bæredygtigt nationalt turismeregnskab

Projektet ”Udvikling af bæredygtigt nationalt turismeregnskab” sætter tal på både det økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter af turismen.

Projektet har til formål at skabe viden om, hvilke typer af tilgange, indsatsområder og proces- og måleindikatorer, der er særligt brugbarefor turismeerhvervet, offentlige myndigheder og andre interessenter i landdistrikterne mht. at fremme miljømæssig, økonomisk og socialbæredygtig udvikling, der styrker såvel landdistrikterne (livskvalitet, jobs, tilflytning, sæsonbeboere, rekreativ infrastruktur, mmv) som destinationens attraktivitet.

Projektet ledes af Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) i samarbejde med forskningsinstitutionerne Nordregio og Center for Landdistriktsforskning. Partnergruppen omfatter Visit Denmark, Danske Destinationer og Dansk Kyst og Naturturisme.

Kontaktpersoner i Danske Destinationer: 

Rie Søgaard Jensen, sekretariatsleder i Danske Destinationer (koordineringsgruppe)

 

Følgegruppe:

Trine Lundorf – VisitAarhus

Rasmus Sømod – Destination Vesterhavet

Laura Raidla – Destination Fyn

Lindy Kjøller – Visit Lolland-Falster

Pernille Kofod Lydolph – Destination Bornholm

Lone Alletorp Callard – Wonderful Copenhagen

Læs mere her