Historie

Læs nærmere om Danske Destinationer, der eksisterer på sit 9. år

VisitDenmark igangsatte i 2006 ”Helårsturismeprojektet”, som havde til formål at udvikle nogle danske superhelårsdestinationer, der alle kunne tilbyde kvalitet i overnatninger og oplevelser året rundt. Dette projekt var i høj grad med til at etablere foreningen Danske Destinationer, der blev stiftet i august 2009 på initiativ af en række stærke destinationer i dansk turisme.

I alt stod 8 ud af de 9 deltagende destinationer i ”Helårsturismeprojektet” bag stiftelsen af Danske Destinationer. Disse 8 destinationer, der alle var blandt sværvægterne inden for den danske turismeindustri, var følgende: VisitOdsherred, Destination Bornholm, Destination Djursland, Destination Ringkøbing Fjord, VisitNordsjælland, Toppen af Danmark, Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) og VisitAalborg.

Foreningens formål har siden start været: 

  • at sikre fortsat udvikling og netværk blandt stærke destinationer i Danmark
  • at sikre koordineret markedsføring af destinationer i Danmark
  • at være talerør for Danske Destinationer.


Danske Destinationer i dag

Danske Destinationer er en brancheorganisation for de stærkeste destinationsselskaber i Danmark. Alle 16 medlemmer er vækstfokuserede udviklingsorganisationer, der arbejder strategisk med destinationsudvikling.

Hvert medlem har kritisk masse – både ift. destinationens turismeomsætning, antallet af destinationens kommercielle overnatninger samt destinationens erhvervsmæssige fokus på turismen.

Tilsammen har medlemmerne mere end 24 mio. overnatninger (svarende til 47 % af det samlede overnatningstal i Danmark), og de skaber tilsammen en årlig turismeomsætning på mere end 45 mia. kr. (svarende til 42 % af den samlede turismeskabte omsætning i Danmark). Sammen med København tæller Danske Destinationers medlemmer sig for 64% af det samlede overnatningstal samt 71% af den samlede turismeomsætning i Danmark.

Den daglige ledelse

Bestyrelsen udgør den daglige ledelse af Danske Destinationer og består af følgende medlemmer:

  • Formand: Peer H. Kristensen (Direktør hos VisitAarhus)
  • Næstformand: Jens Müller (Direktør hos VisitVestsjælland)
  • Hovedkasserer: Flemming Holm Rasmussen (Turismedirektør hos Destination Djursland)
  • Bestyrelsesmedlem: Hans-Jørgen Olsen (Turistchef hos VisitOdsherred).

Danske Destinationers sekretariat er placeret ved VisitAarhus og ledes af Lone Daubjerg.

Stærkt fællesskab Danske Destinationer er et samarbejde mellem 15 af de største danske destinationer. Vi mener, at dansk turisme skal satse på stærke destinationer, og derfor arbejder vi for at udvikle stærke kyst-, by- og naturdestinationer i hele Danmark.