Historie

Læs nærmere om Danske Destinationer, der eksisterer på sit 9. år

Foreningen blev stiftet i august 2009.

Formålet har siden start været at øge graden af koordinering, samarbejde og videndeling omkring udviklingsarbejdet med at skabe stærke og internationalt synlige destinationer i Danmark. 

Danske Destinationers medlemmer har tilsammen knap  27 mio. kommercielle overnatninger (svarende til 52% af det samlede overnatningstal i Danmark), og medlemmerne skaber tilsammen en årlig turismeomsætning på knap 37 mia. kr. (svarende til 38% af den samlede turismeskabte omsætning i Danmark).

Stærkt fællesskab Danske Destinationer er et samarbejde mellem 14 af de største danske destinationer. Vi mener, at dansk turisme skal satse på stærke destinationer, og derfor arbejder vi for at udvikle stærke kyst-, by- og naturdestinationer i hele Danmark.