Fagligt Netværk

Danske Destinationer faciliterer faglige netværk, der sikrer, at destinationsselskaberne kan gøre brug af hinandens viden, erfaringer og kompetencer, så de er til gensidig inspiration samt kan sparre med hinanden på tværs af Danmark. Gennem året afholdes en række faglige netværksmøder med varierende temaer, hvor medarbejdere med enslydende opgaver kan drøfte destinationsselskabernes aktuelle og fremtidige arbejdsopgaver inden for det pågældende fokusområde. 

Netværksmøderne består af både faglige oplæg fra udefrakommende oplægsholdere og eksperter på området og erfaringsdeling og sparring blandt destinationerne. Netværket skal sikre, at destinationerne kan gøre brug af hinandens viden, erfaringer og kompetencer på tværs af Danmark. 

©Michael Maagaard
@et_nyt_kapitel

Online-seminar om Grøn og digital turisme-omstilling: Muligheder og udfordringer

Danske Destinationer inviterede i samarbejde med Aalborg universitet til online-seminar d. 11 december 2023. Seminaret er en del af Kickstart Dansk Turisme 2.0, som er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og det kan ses her under:

 

 

 

Netværksmøder 2024

31. januar – Online vidensdelingsmøde om analyse-planer i destinationerne

26. februar – Infomøde om GeoFA

19. marts – Bæredygtighed

25. juni – Fundsansøgning

12. november – Samarbejde mellem DMO’er og kommuner (V. KL)