Fagligt Netværk

Danske Destinationer faciliterer faglige netværk, der sikrer, at destinationsselskaberne kan gøre brug af hinandens viden, erfaringer og kompetencer, så de er til gensidig inspiration samt kan sparre med hinanden på tværs af Danmark. Gennem året afholdes en række faglige netværksmøder med varierende temaer, hvor medarbejdere med enslydende opgaver kan drøfte destinationsselskabernes aktuelle og fremtidige arbejdsopgaver inden for det pågældende fokusområde. 

Netværksmøderne består af både faglige oplæg fra udefrakommende oplægsholdere og eksperter på området og erfaringsdeling og sparring blandt destinationerne. Netværket skal sikre, at destinationerne kan gøre brug af hinandens viden, erfaringer og kompetencer på tværs af Danmark. 

©Michael Maagaard
@et_nyt_kapitel

 

 

 

 

 

Online-seminar:

I samarbejde med Aalborg universitet invitere vi til online-seminar mandag d. 11 december kl. 9.00 – 9.40.

Grøn og digital turisme-omstilling: Muligheder og udfordringer

Aalborg Universitet har undersøgt erfaringerne med grøn innovation blandt mindre danske turismevirksomheder indenfor overnatningsbranchen og blandt attraktionerne. Vi holder et oplæg om vores resultater og der bliver masser af lejlighed til spørgsmål og diskussion efter oplægget.

Deltagelse i seminaret vil gøre dig klogere på:

  • Samspillet mellem oplevelser, økonomi, grøn innovation og digitalisering for mindre turismevirksomheder
  • Bæredygtigheds-certificering som udfordring og mulighed for forskellige typer overnatningssteder og attraktioner
  • Mulighederne for understøttelse af virksomheder i forhold til digitalisering og grøn omstilling

 

DIREKTE LINK TIL SEMINAR HER

 

Seminaret er en del af Kickstart Dansk Turisme 2.0, som er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.