RAPPORTER

Danske Destinationer har med projektet Bæredygtige destinationer i praksis fokuseret på morgendagens turisme, målt på morgendagens succeskriterier. Projektet har indhentet inspiration fra international best practice til at forme de fremtidige ambition for bæredygtig destinationsudvikling og har samtidig skabt grundlag for at implementere nye mål for turisme- og destinationsudvikling – med implementerbare, håndterbare og opdaterbare indikatorer, der kan synliggøre effekten af destinationernes indsats for at fremme bæredygtigheden i dansk turisme.

Projektet løb fra juni 2021 til august 2023. Projektet var landsdækkende og alle 19 danske destinationer samt Dansk Kyst og Naturturisme var partnere i projektet, mens bl.a. VisitDenmark, KL, Dansk Erhverv, HORESTA og Center for Regional og Turismeforskning løbende fulgte med i projektet.

Her præsenteres en række rapporter, som er resultatet af projektets Arbejdspakke 2, omhandlende udvikling af nye målemetoder.

©Nicolas Jægergaard
©LABAN Stories
©Daniel Villadsen
©Michael Fiukowski and Sarah Moritz