MEDLEMMER

Danske Destinationers medlemmer er 12 af Danmarks destinationsselskaber, og de tilhører alle sværvægterne i den danske turismeindustri.

For at blive medlem skal man opfylde en række kriterier.

Visit Lolland-Falster markedsfører og udvikler turismen i Lolland og Guldborgsund Kommuner via indsatsområder som godt værtsskab, moderne og digital markedsføring, samarbejde og sammenhæng samt oplevelser med kvalitet og kant. Desuden vil man tiltrække investeringer og øge turismen en større del af året.

Pajor

Destination Vesterhavet er en forening, der har til formål at skabe udvikling og vækst for turismeerhvervene i Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune. Foreningen har ansvaret for turismeservicering og markedsføring af destinationen, lige som det også er foreningens opgave at varetage turismeerhvervets erhvervspolitiske interesser.
Gå til Destination Vesterhavet 

Sören Bartosch

Destination North Denmark repræsenterer Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn Kommuner.

Mette Johnsen

Destination Sjælland er etableret d. 1. januar 2020 på skuldrene af VisitOdsherred, VisitHolbæk og VisitVestsjælland. Med vores godt 40.000 feriehuse, er vi Danmarks største feriehusområde med en samlet turismeomsætning på kr. 4,4 mia. og 6.125 turismeskabte årsværk.

Thomas Rousing

VisitNordsjælland er Nordsjællands officielle turistorganisation ejet af kommunerne Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød. Organisationens formål er at koordinere, markedsføre og udvikle turismen og mødemulighederne, så gæsterne får gode oplevelser før, under og efter besøget i Kongernes Nordsjælland.

Tine Uffelmann

Den erhvervsdrivende fond VisitAarhus udvikler turismen i Aarhusregionen indenfor forretningsområderne storby, outdoor, mødeturisme samt kyst og natur. VisitAarhus dækker Skanderborg, Viborg, Silkeborg, Aarhus, Syd- og Norddjurs, Favrskov og Randers Kommuner pr. 1/1 2020.

Dennis Borup Jakobsen

Turistsamarbejdet Kystlandet er et udviklingsorienteret turismeselskab, hvis mission er at skabe merværdi for gæster og erhverv i Horsens, Odder og Hedensted  Kommuner. Organisationen varetager såvel ferieturisme som erhvervsturisme gennem VisitHorsens, VisitOdder, VisitJuelsminde og MeetingHorsens.

Hovedstadens destinationsselskab, som med fokus på bæredygtig turismeudvikling og gennem geografisk bredt samarbejde arbejder på tiltrækning af bl.a. kongresser, krydstogtgæster, nye flyruter, udvikling af storbyturisme, kulturturisme, kobling mellem land & by samt international markedsføring af hovedstaden.

Wonderful Copenhagen

Destination Bornholm er et non-profit anpartsselskab med over 550 betalende virksomheder.

Alle midler investeret igennem Destination Bornholm ApS går til at udvikle turismeproduktet på øen og markedsføre Bornholm for det bornholmske turismeerhverv.

VisitSydsjælland-Møn A/S (VISM) dækker Faxe, Næstved, Stevns og Vordingborg Kommuner og udgør det strategiske grundlag for turismeudvikling og turismefremme i destinationen SydkystDanmark. VisitSydsjælland-Møn A/S varetager markedsføringen af SydkystDanmark og understøtter områdets 58 turistinformationer.

Destination Sønderjylland har til formål at styrke turismeudviklingen i regionen. Ved at forene destinationerne Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg i en samlet DMO, er der gode muligheder for at indfri vækstpotentialet i den sønderjyske turismesektor.

Bert Wiklund

Destination Fyn er den fynske klynge inden for turisme og oplevelsesøkonomi og er baseret på et offentligt-privat samarbejde. Klyngen drives af et sekretariat under Erhvervshus Fyn og tæller flere end 200 medlemmer. Den strategiske retning for fynsk turisme defineres i samarbejde med et advisory board.

Daniel Villadsen