MEDLEMMER

Danske Destinationers medlemmer er 15 af Danmarks destinationsselskaber, og de tilhører alle sværvægterne i den danske turismeindustri.

For at blive medlem skal man opfylde en række kriterier.

Visit Lolland-Falster markedsfører og udvikler turismen i Lolland og Guldborgsund Kommuner via indsatsområder som godt værtsskab, moderne og digital markedsføring, samarbejde og sammenhæng samt oplevelser med kvalitet og kant. Desuden vil man tiltrække investeringer og øge turismen en større del af året.

Pajor

Destination Vesterhavet er en forening, der har til formål at skabe udvikling og vækst for turismeerhvervene i Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune. Foreningen har ansvaret for turismeservicering og markedsføring af destinationen, lige som det også er foreningens opgave at varetage turismeerhvervets erhvervspolitiske interesser.
Gå til Destination Vesterhavet 

Sören Bartosch

Turisthus Nord er Frederikshavn Kommunes destinationsselskab for turismeudvikling, service og markedsføring med bemandede turistbureauer i Skagen, Frederikshavn og Sæby.

Turisthus Nord holder åbent året rundt for at servicere gæsterne på bedste vis og med en række højt specialiserede afdelinger, der arbejder året rundt for at fremme turismen.

Destination Sjælland er etableret d. 1. januar 2020 på skuldrene af VisitOdsherred, VisitHolbæk og VisitVestsjælland. Med vores godt 40.000 feriehuse, er vi Danmarks største feriehusområde med en samlet turismeomsætning på kr. 4,4 mia. og 6.125 turismeskabte årsværk.

Thomas Rousing

VisitNordsjælland er Nordsjællands officielle turistorganisation ejet af kommunerne Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød. Organisationens formål er at koordinere, markedsføre og udvikle turismen og mødemulighederne, så gæsterne får gode oplevelser før, under og efter besøget i Kongernes Nordsjælland.

Tine Uffelmann

Den erhvervsdrivende fond VisitAarhus udvikler turismen i Aarhusregionen indenfor forretningsområderne storby, outdoor, mødeturisme samt kyst og natur. VisitAarhus dækker Skanderborg, Viborg, Silkeborg, Aarhus, Syd- og Norddjurs, Favrskov og Randers Kommuner pr. 1/1 2020.

Dennis Borup Jakobsen

Turistsamarbejdet Kystlandet er et udviklingsorienteret turismeselskab, hvis mission er at skabe merværdi for gæster og erhverv i Horsens, Odder og Hedensted  Kommuner. Organisationen varetager såvel ferieturisme som erhvervsturisme gennem VisitHorsens, VisitOdder, VisitJuelsminde og MeetingHorsens.

Hovedstadens destinationsselskab, som med fokus på bæredygtig turismeudvikling og gennem geografisk bredt samarbejde arbejder på tiltrækning af bl.a. kongresser, krydstogtgæster, nye flyruter, udvikling af storbyturisme, kulturturisme, kobling mellem land & by samt international markedsføring af hovedstaden.

Wonderful Copenhagen

Destination Bornholm er et non-profit anpartsselskab med over 550 betalende virksomheder.

Alle midler investeret igennem Destination Bornholm ApS går til at udvikle turismeproduktet på øen og markedsføre Bornholm for det bornholmske turismeerhverv.

VisitSydsjælland-Møn A/S (VISM) dækker Faxe, Næstved, Stevns og Vordingborg Kommuner og udgør det strategiske grundlag for turismeudvikling og turismefremme i destinationen SydkystDanmark. VisitSydsjælland-Møn A/S varetager markedsføringen af SydkystDanmark og understøtter områdets 58 turistinformationer.

Destination Sønderjylland har til formål at styrke turismeudviklingen i regionen. Ved at forene destinationerne Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg i en samlet DMO, er der gode muligheder for at indfri vækstpotentialet i den sønderjyske turismesektor.

Bert Wiklund

Destination Fyn er den fynske klynge inden for turisme og oplevelsesøkonomi og er baseret på et offentligt-privat samarbejde. Klyngen drives af et sekretariat under Erhvervshus Fyn og tæller flere end 200 medlemmer. Den strategiske retning for fynsk turisme defineres i samarbejde med et advisory board.

Daniel Villadsen

Destination Nordvestkysten, der blev etableret 1. april 2020, er sammenslutningen af de 5 vestkystkommuner: Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Holstebro og Lemvig.  Destinationen har ca. 250 km kystlinje og et samlet overnatningstal på 5.855.000 overnatninger.

Destinationen varetager destinationsudvikling, markedsføring og gæsteservice i hele området.

Destination Himmerland er en forening, som har til formål at udvikle og markedsføre turismen i Mariagerfjord og Vesthimmerlands kommuner.

Destination Himmerland dækker fra Himmerlands Vestkyst med Limfjorden i vest til Himmerlands Østkyst ved Kattegat i øst, samt Mariagerfjord. Den rige og spændende natur og kulturhistorie forbinder de to kyster og landet i midten.

Lone Bruun

Destination Limfjorden har til formål at styrke turismeudviklingen i Skive, Struer og Morsø Kommuner. Organisationen skal udvikle, markedsføre og skabe merværdi for de gæster, borgere og virksomheder der er i området.

Fokus på autentiske oplevelser indenfor natur, kultur og det maritime.

VisitAalborg er Aalborgs officielle turistorganisation, som medvirker til udvikling af turismen i Aalborg og arbejder med markedsføring af Aalborg som feriedestination og som kongres- og konferenceby.