MEDLEMMER

Danske Destinationers medlemmer er Danmarks destinationsselskaber, og de tilhører alle sværvægterne i den danske turismeindustri.

Den erhvervsdrivende fond VisitAarhus udvikler turismen i Aarhusregionen indenfor forretningsområderne storby, outdoor, mødeturisme samt kyst og natur. VisitAarhus dækker Skanderborg, Viborg, Silkeborg, Aarhus, Syd- og Norddjurs, Favrskov og Randers Kommuner pr. 1/1 2020.

©Dennis Borup Jakobsen

Destination Bornholm er et non-profit anpartsselskab med over 550 betalende virksomheder.

Alle midler investeret igennem Destination Bornholm ApS går til at udvikle turismeproduktet på øen og markedsføre Bornholm for det bornholmske turismeerhverv.

©Stefan Asp

Hovedstadens destinationsselskab, som med fokus på bæredygtig turismeudvikling og gennem geografisk bredt samarbejde arbejder på tiltrækning af bl.a. kongresser, krydstogtgæster, nye flyruter, udvikling af storbyturisme, kulturturisme, kobling mellem land & by samt international markedsføring af hovedstaden.

©Wonderful Copenhagen

Destination Fjordlandet er en forening, der har til formål at skabe udvikling og vækst for turismeerhvervene i Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommune. Foreningen har ansvaret for turismeservicering og markedsføring af destinationen, lige som det også er foreningens opgave at varetage turismeerhvervets erhvervspolitiske interesser.

©Sagnlandet Lejre

Destination Fyn er den fynske klynge inden for turisme og oplevelsesøkonomi og er baseret på et offentligt-privat samarbejde. Klyngen drives af et sekretariat under Erhvervshus Fyn og tæller flere end 200 medlemmer. Den strategiske retning for fynsk turisme defineres i samarbejde med et advisory board.

©Daniel Villadsen

VisitHerning er turistforening for Herning, Ikast-Brande og omegn. Formålet er at skabe de bedste vilkår for den lokale erhvervs-, event-, ferie- og naturturisme gennem professionelt værtskab og turismeservice, markedsføring samt udvikling af destinationen. Det sker i et tæt samarbejde med vores aktører, så vi konstant skaber nye oplevelser for vores gæster.

©Allan Trolle

Destination Himmerland er en forening, som har til formål at udvikle og markedsføre turismen i Mariagerfjord og Vesthimmerlands kommuner.

Destination Himmerland dækker fra Himmerlands Vestkyst med Limfjorden i vest til Himmerlands Østkyst ved Kattegat i øst, samt Mariagerfjord. Den rige og spændende natur og kulturhistorie forbinder de to kyster og landet i midten.

©Lone Bruun

Destination Kystlandet er et udviklingsorienteret turismeselskab, hvis mission er at skabe merværdi for gæster, borgere og erhverv i Odder, Horsens og Hedensted kommuner.

©Dennis Plougmann

Destination Limfjorden har til formål at styrke turismeudviklingen i Skive, Struer og Morsø Kommuner. Organisationen skal udvikle, markedsføre og skabe merværdi for de gæster, borgere og virksomheder der er i området.

Fokus på autentiske oplevelser indenfor natur, kultur og det maritime.

©Mette Johnsen

Visit Lolland-Falster markedsfører og udvikler turismen i Lolland og Guldborgsund Kommuner via indsatsområder som godt værtsskab, moderne og digital markedsføring, samarbejde og sammenhæng samt oplevelser med kvalitet og kant. Desuden vil man tiltrække investeringer og øge turismen en større del af året.

©Pajor

Destination NORD er det nye destinationsselskab for Aalborg, Frederikshavn, Brønderslev og Læsø kommuner med et skarpt øje på at ”skabe business” for turismeerhvervet. Destinationen favner bredt fra kyst- og naturturisme i Skagen til erhvervs- og storbyturisme i Aalborg.

©Patrick Bo Elkjær

Destination Trekantområdet er et turismesamarbejde mellem kommunerne Billund, Kolding, Fredericia og Vejle. Foreningens kontor er placeret hos LEGOLAND i Billund. De primære forretningsområder er Børnefamilieturisme, international tiltrækning af møde og konferencer og natur/kulturturisme.

©VisitVejle

VisitNordsjælland er Nordsjællands officielle turistorganisation ejet af kommunerne Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød. Organisationens formål er at koordinere, markedsføre og udvikle turismen og mødemulighederne, så gæsterne får gode oplevelser før, under og efter besøget i Kongernes Nordsjælland.

©Tine Uffelmann

Destination Sjælland er etableret d. 1. januar 2020 på skuldrene af VisitOdsherred, VisitHolbæk og VisitVestsjælland. Med vores godt 40.000 feriehuse, er vi Danmarks største feriehusområde med en samlet turismeomsætning på kr. 4,4 mia. og 6.125 turismeskabte årsværk.

©Thomas Rousing

Sydsjælland & Møn (VISM) udgør det strategiske grundlag for turismeudvikling og turismefremme i destinationen, der dækker kommunerne Faxe, Næstved, Stevns og Vordingborg.

©Daniel Villadsen

Destination Sønderjylland har til formål at styrke turismeudviklingen i regionen. Ved at forene destinationerne Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg i en samlet DMO, er der gode muligheder for at indfri vækstpotentialet i den sønderjyske turismesektor.

©Bert Wiklund