Jens Müller
Formand

Pernille Kofod Lydolph
Næstformand

Karsten Justesen
Kasserer

Martin HH Bender
Bestyrelsesmedlem

Bestyrelse og sekretariat

Du er meget velkommen til at kontakte bestyrelsen eller sekretariatet, hvis du vil høre nærmere om Danske Destinationer.

 

Bestyrelsen

I Danske Destinationers bestyrelse sidder:

Jens Müller, formand (direktør i Destination Sjælland)

Pernille Kofod Lydolph, næstformand (direktør i Destination Bornholm)

Karsten Justesen, kasserer (direktør i Destination Sønderjylland)

Martin HH Bender, bestyrelsesmedlem (direktør i VisitSydsjælland-Møn)

 

Sekretariatet

Sekretariatsfunktionen varetages af VisitAarhus med Lone Mark Daubjerg som sekretariatsleder.

Danske Destinationer
c/o Visit Aarhus,
Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 3, 8
8000 Aarhus C
sekretariat@danskedestinationer.dk

 

LinkedIn

Følg Danske Destinationers arbejde på LinkedIn.