©Maja Grønholdt Jensen

Turismens betydning i Danmark

Turismen skaber udvikling og beskæftigelse både som vækst- og eksporterhverv. I 2018 havde Danmark en turismeomsætning på 132,5 milliarder kroner med 46,8 milliarder i skatter og afgifter. Samtidig var næsten 169.000 fuldtidsstillinger en direkte afledt effekt af turismen.

For sjette år i træk steg antallet af overnatninger i Danmark i 2019, og det skyldtes især udenlandske overnatninger, der slog den hidtidige rekord for udenlandske overnatninger fra 1993.

Både globalt og i Danmark er turismen et væksterhverv, men konkurrencen om turisterne er hård – her spiller stærke destinationer en nøglerolle i at tiltrække gæster til Danmark.

 

Den samfundsøkonomiske betydning

Turisme skaber som udgangspunkt et merforbrug, der ellers ville være brugt andetsteds. Samfundsøkonomisk har det derfor stor betydning, når både danske og udenlandske turister vælger en dansk destination både på nationalt, regionalt og lokalt plan.

Som erhverv giver turismen omsætning både til de store byer, på øer og i kystområder. Dermed bidrager turismen til at skabe en balanceret vækst i hele landet, hvor kommuner langs vestkysten, på Bornholm og i de større byer har det største turismeforbrug.

Ser man på turismens andel af de enkelte kommuners økonomi, er halvdelen af kommunerne, der ligger i top 10, ø-kommuner.

 

Direkte og indirekte effekter

Turisme skaber både direkte effekter, som har samfundsøkonomisk betydning, men også indirekte effekter, der skabes som ringe i vandet af det direkte turismeforbrug.

Dyk ned i turismens samfundsøkonomiske betydning for Danmark på nationalt, regionalt og kommunalt niveau ved at læse læse rapporten Turismens økonomiske betydning.

Se rapporten her