©Maja Grønholdt Jensen

Turismens betydning i Danmark

Dansk turisme er tilbage på vækstsporet efter to udfordrende år. Selvom 2022 var præget af efterdønningerne af corona, krig og stigende priser, rundede turismeforbruget 150 mia. kr. og de fleste steder i landet er man således over 2019 og 2021-niveau.

Turisme- og oplevelseserhvervet i Danmark spiller en væsentlig rolle som jobmotor for landet og bidrager positivt til beskæftigelsen. Samlet set var der knap 250.000 lønmodtagerjobs, som
direkte eller indirekte var forbundet med turisme- og oplevelseserhvervet i 2022.

Både globalt og i Danmark er turismen et væksterhverv, men konkurrencen om turisterne er hård – her spiller stærke destinationer en nøglerolle i at tiltrække gæster til Danmark.

 

Den samfundsøkonomiske betydning

Turisme skaber som udgangspunkt et merforbrug, der ellers ville være brugt andetsteds. Samfundsøkonomisk har det derfor stor betydning, når både danske og udenlandske turister vælger en dansk destination både på nationalt, regionalt og lokalt plan.

Som erhverv giver turismen omsætning både til de store byer, på øer og i kystområder. Dermed bidrager turismen til at skabe en balanceret vækst i hele landet, hvor kommuner langs vestkysten, på Bornholm og i de større byer har det største turismeforbrug.

Ser man på turismens andel af de enkelte kommuners økonomi, er halvdelen af kommunerne, der ligger i top 10, ø-kommuner.

 

Direkte og indirekte effekter

Turisme skaber både direkte effekter, som har samfundsøkonomisk betydning, men også indirekte effekter, der skabes som ringe i vandet af det direkte turismeforbrug.

Dyk ned i turismens samfundsøkonomiske betydning for Danmark på nationalt, regionalt og kommunalt niveau ved at læse læse rapporten Turismens økonomiske betydning.

Se rapporten her