VisitSydsjælland-Møn

Repræsentation

Danske Destinationers vigtigste opgave er at være talerør for destinationsselskaber i Danmark.

Det er vores klare holdning, at turismevæksten hverken kan eller bør være alle steder. Den skabes ved stærke destinationer, der bygger på et forpligtende og professionelt samarbejde mellem destinationsselskab, turismeerhverv og kommune.

 

Brobyggerne skal med ombord

Det er  destinationsselskaber, der agerer brobyggere og ’rygrad’, når det drejer sig om at operationalisere et samarbejde mellem turismeerhverv og kommune. Samarbejdet er altafgørende for at destinationsudvikle, da det er herigennem innovationen vedrørende produktudvikling, markedsføring og gæsteservice finder sted.

Derfor er det også afgørende, at Danske Destinationer er repræsenteret i de nationale fora, hvor netop den turismefaglige viden fra operatørrollen skal med.

 

Danske Destinationers repræsentation

Dansk Turismes Advisory Board
v/ Jens Müller, formand for Danske Destinationer

Nationalkomiteen for Danske Naturparker
v/ Jens Müller, formand for Danske Destinationer

Styregruppen for Det Digitale Partnerskab
v/ Helle Berthold Rosenberg, direktør for Turistsamarbejdet Kystlandet

Analysearbejdsgruppen under Det Nationale Turismeforum
v/ Rie Søgaard, sekretariatsleder i Danske Destinationer

GuideDanmark/ASP-arbejdsgruppen
v/ Sonja Læssøe Madsen, VisitAarhus