©VisitSydsjælland-Møn

Repræsentation

Danske Destinationers er de danske destinationers fælles talerør. Det er destinationsselskaberne, der agerer brobyggere og ’rygrad’, når det drejer sig om at operationalisere et samarbejde mellem turismeerhverv og kommune, erhvervshus o.l. Samarbejdet er altafgørende for at udvikle en destination, da det er herigennem innovationen vedrørende produktudvikling, markedsføring og gæsteservice finder sted.

Derfor er det også afgørende, at Danske Destinationer er repræsenteret i alle væsentlige rådgivende fora på nationalt niveau, hvor netop den turismefaglige viden fra operatørrollen skal med.

Danske Destinationers repræsentation

Det Nationale Turismeforum
Repræsenteret v/ Helle Berthold Rosenberg, næstforperson i Danske Destinationer + direktør for Destination Kystlandet

Det Nationale Turismeforum har til formål at styre og koordinere den offentlige turismefremmeindsats i Danmark og består af repræsentanter for turismeerhvervet, kommunerne, turismeforskningen og de største offentlige turismefremmeorganisationer og Erhvervsministeriet.

Dansk Turismes Advisory Board
Repræsenteret v/ Tonny Skovsted Thorup, forperson i Danske Destinationer + direktør i Destination Nord

Dansk Turismes Advisory Board har til opgave at rådgive Det Nationale Turismeforum.

Analysearbejdsgruppen under Det Nationale Turismeforum
Repræsenteret v/ Rie Søgaard, sekretariatsleder i Danske Destinationer

Høring ift. analyseindsatser, præsentation af nye resultater, generel vidensdeling samt nye analysebehov.

Bestyrelsen for Visit Denmark
Repræsenteret v/ Pia Lange Christensen, bestyrelsesmedlem i Danske Destinationer

Visit Denmarks formål er at fremme Danmark som turistmål og derigennem bidrage til at skabe økonomisk vækst inden for det danske turismeerhverv.

Styregruppen for Dansk Storbyturisme
Repræsenteret v/ Mikkel Aarø-Hansen (Wonderful Copenhagen), Tonny Thorup (Destination Nord), Tue Kempf (Destination Fyn) og Pia Lange Christensen (Visit Aarhus)

Udviklingsselskabet Dansk Storbyturisme har til formål at skabe innovation i dansk turisme med henblik på at styrke de danske storbyers markedsandele i den globale konkurrence om de storbyrejsende.

Bestyrelsen for Meet Denmark
Repræsenteret v/ Pia Lange Christensen (Visit Aarhus), Mikkel Aarø-Hansen (Wonderful Copenhagen), Tue Kempf (Destination Fyn) og Tonny Thorup (Destination Nord)

Udviklingsselskabet MeetDenmark har til formål at udvikle og fremme dansk erhvervs- og mødeturisme

Styregruppen for Det Digitale Partnerskab
Repræsenteret v/ Helle Berthold Rosenberg, næstforperson i Danske Destinationer + direktør for Destination Kystlandet

Det Digitale Partnerskab har til formål at drive og udvikle den digitale information til turister.

Nationalkomiteen for Danske Naturparker
Repræsenteret v/ Helle Berthold Rosenberg, næstforperson i Danske Destinationer + direktør for Destination Kystlandet

Danske Naturparkers Nationalkomité er den faglige kvalitetssikring af, at de udnævnte Natur- og Pilotnaturparker lever op til kvalitetskravene for Danske Naturparker.

Styregruppen for Rekreativ Infrastruktur
Repræsenteret v/ Martin HH Bender, direktør for Sydsjælland & Møn + bestyrelsesmedlem i Danske Destinationer

Styregruppen for Rekreativt Infrastruktur har til formål at understøtte og sikre sammenhæng mellem projekter, der bidrager til at opnå det overordnede mål om udvikling af den rekreative infrastruktur i Danmark som grundlag for øget vækst, jobskabelse og styrket konkurrencekraft.

Partnerskab for Dansk Ø-turisme
Repræsenteret v/ Lindy Kjøller, destinationschef for Visit Lolland-Falster + bestyrelsesmedlem i Danske Destinationer

Partnerskabet skal være med til at styrke de danske øers branding og forudsætningerne for turisme, vækst og udvikling, og står bl.a. for at promovere Ø-PAS®, der indeholder en guide til øerne i det danske rige.

©Daniel Villadsen