VisitSydsjælland-Møn

Repræsentation

Danske Destinationers vigtigste opgave er at være talerør for destinationsselskaber i Danmark.

Det er vores klare holdning, at turismevæksten hverken kan eller bør være alle steder. Den skabes ved stærke destinationer, der bygger på et forpligtende og professionelt samarbejde mellem destinationsselskab, turismeerhverv og kommune.

 

Brobyggerne skal med ombord

Det er  destinationsselskaber, der agerer brobyggere og ’rygrad’, når det drejer sig om at operationalisere et samarbejde mellem turismeerhverv og kommune. Samarbejdet er altafgørende for at destinationsudvikle, da det er herigennem innovationen vedrørende produktudvikling, markedsføring og gæsteservice finder sted.

Derfor er det også afgørende, at Danske Destinationer er repræsenteret i de nationale fora, hvor netop den turismefaglige viden fra operatørrollen skal med.

Danske Destinationers repræsentation

Det Nationale Turismeforum
Repræsenteret v/ Pernille Kofod Lydolf, formand for Danske Destinationer

Det Nationale Turismeforum har til formål at styre og koordinere den offentlige turismefremmeindsats i Danmark og består af repræsentanter for turismeerhvervet, kommunerne, turismeforskningen og de største offentlige turismefremmeorganisationer og Erhvervsministeriet.

Dansk Turismes Advisory Board
Repræsenteret v/ Karsten Justesen, direktør for Destination Sønderjylland

Dansk Turismes Advisory Board har til opgave at rådgive Det Nationale Turismeforum.

Analysearbejdsgruppen under Det Nationale Turismeforum
Repræsenteret v/ Rie Søgaard, sekretariatsleder i Danske Destinationer

Høring ift. analyseindsatser, præsentation af nye resultater, generel vidensdeling samt nye analysebehov.

Nationalkomiteen for Danske Naturparker
Repræsenteret v/ Martin HH Bender, direktør for Destination SydkystDanmark

Danske Naturparkers Nationalkomité er den faglige kvalitetssikring af, at de udnævnte Natur- og Pilotnaturparker lever op til kvalitetskravene for Danske Naturparker.

Styregruppen for Det Digitale Partnerskab
Repræsenteret v/ Helle Berthold Rosenberg, direktør for Destination Kystlandet og Peter Krusborg direktør for Destination Nordvestkysten

Det Digitale Partnerskab har til formål at drive og udvikle den digitale information til turister.

GuideDanmark/ASP-arbejdsgruppen
Repræsenteret v/ Sonja Læssøe Madsen (VisitAarhus), Ina Vildbæk Larsen (VisitNordfyn), Joan Jensen (VisitOdense), Ditte Dalager  (VisitCopenhagen) og Troels Lund Laursen (Destination Nord).

ASP & GDK- arbejdsgruppen er en arbejdsgruppe, der er nedsat på tværs af dansk turisme, til at hjælpe med at videreudvikle vores fælles databaser og infrastruktur (ASP-løsningen og GuideDanmark). Arbejdsgruppen består af digitale medarbejdere og webredaktører og mødes 3-4 gange årligt.

Bestyrelsen for Dansk Kyst-og Naturturisme
Repræsenteret v/ Pernille Kofod Lydolph, formand for Danske Destinationer

Dansk Kyst- og Naturturisme er en erhvervsdrivende fond, der arbejder for bæredygtig vækst og udvikling af kyst- og naturturismen i Danmark.

Dansk Erhvervs Turisme- og Oplevelsesudvalg
Repræsenteret v/ Pernille Kofod Lydolph, formand for Danske Destinationer

Udvalget under Dansk Erhverv har til hovedopgave at fremkomme med anbefalinger til Dansk Erhvervs erhvervspolitiske holdninger med udgangspunkt i turisme- og oplevelsesområdet.

Styregruppen for Rekreativ Infrastruktur
Repræsenteret v/ Pernille Kofod Lydolph, formand for Danske Destinationer

Styregruppen for Rekreativt Infrastruktur har til formål at understøtte og sikre sammenhæng mellem projekter, der bidrager til at opnå det overordnede mål om udvikling af den rekreative infrastruktur i Danmark som grundlag for øget vækst, jobskabelse og styrket konkurrencekraft.

Styregruppe for Omstillingspuljen: for Corona-ramte virksomheder
Repræsenteret v/ Jens Müller, direktør for Destination Sjælland

Omstillingspuljen giver tilskud til virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille forretningen i lyset af Covid-19-krisen. Der er særligt fokus på at hjælpe virksomheder indenfor turisme og oplevelsesøkonomi, som eksempelvis konferencecentre, restauranter og hoteller.

VisitDenmarks internationale markedsførings-taskforce
Repræsenteret v/ Pernille Høll (Destination Nordvestkysten) Trine Lundorf (Visit Aarhus), Rasmus Hessum (Destination Fyn), Jens Müller (Destination Sjælland) og Tine Kastrup Misir (Wonderful Copenhagen).

I forbindelse med udmøntningen af en række særbevillinger til genstart af dansk turisme i 2021 deltager repræsentanter fra Danske Destinationer i en taskforce med fokus på den internationale markedsføring samt en taskforce til den nationale markedsføring af Danmark over for danskerne. De to taskforces fungerer som sparringspartner for VisitDenmark og som repræsentant for alle 19 destinationer i Danmark og skal herunder varetager den koordinerende rolle mellem VisitDenmark og alle landets destinationer

Dansk Storbyturisme
Repræsenteret v/ Mikkel Aarø-Hansen (Wonderful Copenhagen), Tonny  Thorup (Destination Nord), Rasmus Hessum (Destination Fyn) og Pia Lange Christensen (Visit Aarhus)

Udviklingsselskabet Dansk Storbyturisme har til formål at skabe innovation i dansk turisme med henblik på at styrke de danske storbyers markedsandele i den globale konkurrence om de storbyrejsende.

Meet Denmark
Repræsenteret v/ Pia Lange Christensen (Visit Aarhus), Mikkel Aarø-Hansen (Wonderful Copenhagen), Rasmus Hessum (Destination Fyn) og Tonny  Thorup (Destination Nord)

Udviklingsselskabet MeetDenmark har til formål at udvikle og fremme dansk erhvervs- og mødeturisme

Abdellah Ihadian