©Sarah Green

Hvad arbejder vi for?

 

Danske Destinationer er en medlemsorganisation. Vi går ind i sager, der repræsenterer et potentiale eller en udfordring for fællesskabet, og hvor der er en synergi i at udmønte eller løse sagen sammen.

Danske Destinationer arbejder for en bæredygtig udvikling og vækst på tværs af destinationerne. Vi skaber bevidsthed om turismen som et væksterhverv, arbejder for at skabe de bedste forudsætninger for destinationsselskabernes udviklingsarbejde og understøtter en professionel destinationsledelse blandt vores medlemmer. Samtidig har vi et stærkt fokus på, at destinationsudvikling og branding hænger tæt sammen, og at vi skal sikre en koordineret markedsføring både internationalt og nationalt funderet i de lokale værdier.

 

Vores kernefokus er:

Øget investering i dansk turisme: at skabe forudsætningerne for øgede langsigtede investeringer i turismens infrastruktur, faciliteter og bæredygtighed samt sikre turismen en solid plads på den politiske agenda.

Data til monitorering af turismeudviklingen: at sikre et aktuelt, retvisende og dækkende datagrundlag, som kan konvertere data til brugbare indsigter, der understøtter destinationsselskabernes udviklings- og markedsføringsarbejde.

Synergi mellem markedsføring og destinationsudvikling: at bidrage til en velkoordineret og effektiv markedsføring af Danmark og destinationerne såvel internationalt som nationalt.

Digital infrastruktur: at arbejde for en styrket innovation og digitalisering af dansk turisme.

Fremtidens bæredygtige turisme: at udvikle og teste best practice-initiativer sammen med turismens parter samt forme de indikatorer, der er knyttet til miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.

 

Hent Danske Destinationers strategi her