Niclas Jessen

Hvad arbejder vi for?

Hent Danske Destinationers strategi her

 

Danske Destinationer arbejder for en bæredygtig udvikling og vækst på tværs af destinationerne i Danmark. Vi tror på, at vi bedst overkommer udfordringerne, herunder den trussel COVID-19 udgør for hele branchen, ved at stå sammen. Vi hylder og praktiserer dialogen og udveksler hyppigt viden og erfaringer.

Med erhvervsfremmereformen er der i 2021 etableret 19 stærke destinationsselskaber, som på vegne af kommunerne har ansvar for den lokale turismefremmeindsats, specialiserede kompetencer og et tæt samarbejde med turismeerhvervet. Destinationsselskaberne er derfor via Danske Destinationer en central samarbejdspartner og høringspart i forhold til udviklingen af turismen i Danmark.

Noget af det vi mener er vigtigt for udviklingen af dansk turisme på den lange bane er bl.a.:

 

  • Øget investering i dansk turisme: Dansk turisme spiller en væsentlig rolle i erhvervsudviklingen i hele Danmark. Vores erhverv vil dog sakke bagud, hvis ikke investeringsniveauet i infrastruktur, overnatningskapacitet, produktudvikling mv. i dansk turisme øges markant – og oven på COVID-19 er det fuldstændig afgørende i genopretningen af et helt erhverv.

 

  • Fremtidens turisme skal være bæredygtig: Bæredygtighed er et væsentligt parameter for den fremtidige samfundsudvikling, dette gælder også for dansk turisme. Vi ønsker at sætte et bæredygtigt aftryk, både i en miljømæssig, økonomisk og social forstand. Vi ønsker at indgå i samarbejder både lokalt og på tværs af destinationer, for derigennem at udvikle og teste nye konkrete ”best practice”-initiativer sammen med turismens parter. Vi vil være med til at forme de indikatorer, der er knyttet til bæredygtighed, og vi ønsker, at erhvervsfremmemidlerne skal understøtte bæredygtige tiltag på destinationsniveau.

 

  • Data til monitorering af turismeudviklingen: Dansk turismes udvikling skal tage afsæt i faglige indsigter og valide og relevante data. Vores målsætninger skal være både kvantitative og kvalitative. Vi skal til stadighed forfine eksisterende datagenerering og tage innovative løsninger i brug for at komme så tæt på realtidsdata som muligt.