Hvad er Danske Destinationer?

Danske Destinationer er brancheorganisation for Danmarks 19 destinationsselskaber. Destinationsselskaberne har ansvar for den lokale turismefremmeindsats og arbejder fokuseret med bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice. Tilsammen repræsenterer medlemmerne 97 procent af den samlede turismeskabte omsætning i Danmark.

 

Formålet med Danske Destinationer

Danske Destinationer blev stiftet som forening i august 2009 på initiativ af en række stærke destinationer i dansk turisme.

Siden start har formålet med Danske Destinationer været at sikre fortsat udvikling og netværk blandt destinationerne, sikre koordineret markedsføring af destinationer i Danmark samt at være talerør for danske destinationer.

 

Stiftet af 7 super-destinationer

Forud for stiftelsen afviklede VisitDenmark et ”Helårsturismeprojekt” med det formål at udvikle nogle danske superhelårsdestinationer, der alle kunne tilbyde kvalitet i overnatninger og oplevelser året rundt.

Projektet var i høj grad med til at etablere Danske Destinationer, for 7 af destinationerne fra projektet stod bag stiftelsen af Danske Destinationer. Disse var: VisitOdsherred, Destination Bornholm, Destination Djursland, Destination Ringkøbing Fjord, Toppen af Danmark, Sydvestjysk Udviklingsforum og VisitAalborg.