Hvad er Danske Destinationer?

Danske Destinationer er brancheorganisation for Danmarks 19 destinationsselskaber. Destinationsselskaberne har ansvar for den lokale turismefremmeindsats og arbejder fokuseret med bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice. Tilsammen repræsenterer medlemmerne 97 procent af den samlede turismeskabte omsætning i Danmark.

Formålet med Danske Destinationer

Danske Destinationer blev stiftet som forening i august 2009 på initiativ af en række stærke destinationer i dansk turisme.

Siden start har formålet med Danske Destinationer været at sikre fortsat udvikling og netværk blandt destinationerne, sikre koordineret markedsføring af destinationer i Danmark samt at være talerør for danske destinationer.

Sammen skaber vi værdi

Danske Destinationers medlemmer er i første række til turisterne, og brancheorganisationen har derfor fingeren på pulsen i turismens fødekæde. Danske Destinationer er i tæt dialog og samarbejder med andre organisationer og aktører inden for turisme og den politiske scene så som KL, Dansk Erhverv, Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark. Samarbejdet sker ofte med afsæt i udviklingsprojekter til gavn for natur- og kyst-, storby- samt møde- og konferenceturisme. Således er Danske Destinationer blandt andet engageret i at bidrage til at genstarte dansk turisme efter pandemien, sikre turismen en digital infrastruktur i verdensklasse og med at skabe mere bæredygtige rammer i praksis på destinationerne i Danmark.

Hvad er et destinationsselskab?

Et destinationsselskab er den officielle turismeorganisation inden for et specifikt område med ansvar for at udvikle og markedsføre destinationens samlede turismeprodukt. Destinationsselskabet spiller en aktiv rolle som koordinator af ressourcerne på en destination i forhold til indgåelse af partnerskaber, der bidrager til at udvikle kvalitetsoplevelser på destinationen.

Ifølge FN’s agentur for turisme adresserer destinationsledelse interaktionen mellem besøgende, den industri, der betjener besøgende, og lokalsamfundet, der tager imod de besøgende.