Hvad er Danske Destinationer?

Danske Destinationer er brancheorganisation for Danmarks 19 destinationsselskaber. Destinationsselskaberne har ansvar for den lokale turismefremmeindsats og arbejder fokuseret med bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice. Tilsammen repræsenterer medlemmerne 97 procent af den samlede turismeskabte omsætning i Danmark.

Formålet med Danske Destinationer

Danske Destinationer blev stiftet som forening i august 2009 på initiativ af en række stærke destinationer i dansk turisme.

Siden start har formålet med Danske Destinationer været at sikre fortsat udvikling og netværk blandt destinationerne, sikre koordineret markedsføring af destinationer i Danmark samt at være talerør for danske destinationer.

Sammen skaber vi værdi

Danske Destinationers medlemmer er i første række til turisterne, og brancheorganisationen har derfor fingeren på pulsen i turismens fødekæde. Danske Destinationer er i tæt dialog og samarbejder med andre organisationer og aktører inden for turisme og den politiske scene så som KL, Dansk Erhverv, Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark. Samarbejdet sker ofte med afsæt i udviklingsprojekter til gavn for natur- og kyst-, storby- samt møde- og konferenceturisme. Således er Danske Destinationer blandt andet engageret i at bidrage til at genstarte dansk turisme efter pandemien, sikre turismen en digital infrastruktur i verdensklasse og med at skabe mere bæredygtige rammer i praksis på destinationerne i Danmark.