Hvad er Danske Destinationer?

Danske Destinationer er brancheorganisation for destinationsselskaberne i Danmark. De danske destinationsselskaber har hver især til formål at udvikle turismen, markedsføre destinationerne som rejsemål for turister i samspil med lokalsamfundet og bidrage til, at turismen skaber resultater lokalt, regionalt og nationalt. Og bag dem står Danske Destinationer.

Danske Destinationer blev stiftet som forening i august 2009 på initiativ af en række stærke destinationer i dansk turisme.

 

Sammen skaber vi værdi

Danske Destinationers medlemmer er i første række til for turisterne og erhvervet – ingen turismeudvikling uden professionelle destinationsselskaber, der arbejder lokalt og på tværs af værdikæden. Som brancheorganisation har vi derfor fingeren på pulsen i turismens fødekæde og bidrager til en klar arbejdsdeling og et stærkt samarbejde i dansk turisme mellem VisitDenmark, nationale udviklingsselskaber og destinationsselskaberne med flere, samt mellem kommuner og destinationsselskaber og med KL som en særlig vigtig samarbejdspartner.

 

Hvad er et destinationsselskab?

Destinationsselskaber har det overordnede ansvar for destinationsudvikling og er den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner. Destinationsselskabernes opgavevaretagelse fastlægges lokalt, men omfatter fx strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice.