Hvad er Danske Destinationer?

Danske Destinationer er en brancheorganisation for destinationsselskaber i Danmark.

Generelt har destinationsselskaberne det til fælles, at de 1) Dækker et afgrænset og sammenhængende geografisk område, der består af mere end én kommune, 2) Har en kritisk masse af turister, 3) Har en årlig kommunal basisfinansiering, 4) Har ansvar for den lokale turismefremmeindsats og 5) Har specialiserede kompetencer indenfor bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice

Tilsammen repræsenterer medlemmerne en årlig turismeomsætning på 128 mia. kr. svarende til 97% af den samlede turismeskabte omsætning i Danmark.

 

Formålet med Danske Destinationer

Danske Destinationer blev stiftet som forening i august 2009 på initiativ af en række stærke destinationer i dansk turisme.

Siden start har formålet med Danske Destinationer været at sikre fortsat udvikling og netværk blandt destinationerne, sikre koordineret markedsføring af destinationer i Danmark samt at være talerør for danske destinationer.

 

Stiftet af 7 super-destinationer

Forud for stiftelsen afviklede VisitDenmark et ”Helårsturismeprojekt” med det formål at udvikle nogle danske superhelårsdestinationer, der alle kunne tilbyde kvalitet i overnatninger og oplevelser året rundt.

Projektet var i høj grad med til at etablere Danske Destinationer, for 7 af destinationerne fra projektet stod bag stiftelsen af Danske Destinationer. Disse var: VisitOdsherred, Destination Bornholm, Destination Djursland, Destination Ringkøbing Fjord, Toppen af Danmark, Sydvestjysk Udviklingsforum og VisitAalborg.