©Daniel Villadsen

Bæredygtige destinationer i praksis

Vi skal genstarte dansk turisme – på en måde, der også sikrer vores langsigtede konkurrencedygtighed. Og det betyder, at vi skal udvikle turismen og destinationerne bæredygtigt. Det kan vi alle hurtigt blive enige om, men alligevel måler vi – fra nationalt til regionalt og lokalt niveau – fortsat turismens succes på gamle parametre.

Med dette projekt sætter Danske Destinationer fokus på morgendagens turisme – målt på morgendagens succeskriterier. Projektet indhenter inspiration fra international best practice til at forme vores fremtidige ambition for bæredygtig destinationsudvikling. Projektet vil samtidig skabe grundlag for at implementere nye mål for turisme- og destinationsudvikling – med implementerbare, håndterbare og opdaterbare indikatorer, der kan synliggøre effekten af destinationernes indsats for at fremme bæredygtigheden i dansk turisme.

Projektet løber fra juni 2021 til august 2023. Projektet er landsdækkende og har alle 19 danske destinationer samt Dansk Kyst og Naturturisme som partnere i projektet, mens bl.a. VisitDenmark, KL, Dansk Erhverv, HORESTA og Center for Regional og Turismeforskning løbende følger med i projektet.

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

 


Kontaktperson i Danske Destinationer:

Maja Krowicki, projektleder i Danske Destinationer

©Sarah Green

PROJEKTETS RESULTATER

Projektet består af en række aktiviteter for og med de involverede partnere. Herunder kan du se nogle af de konkrete resultater fra projektet.

 

Danske Destinationsdogmer

Destinationsselskaberne har formuleret seks dogmeregler, som samler op på læring fra det fælles projekt Bæredygtige Destinationer i praksis. Dogmerne sætter baren for hvordan vi som destinationsfællesskab og som enkelte destinationer vil løfte vores ansvar for den bæredygtige udvikling.

 

Her kan du læse de 6 destinationsdogmer

 

De 5 Pilotspor

Bæredygtighed i turisme og sikring af langsigtet konkurrencedygtighed kræver udvikling og implementering af nye måder at måle turismen på. I projektet har målet været at udvikle indikatorer, der kan implementeres, håndteres og opdateres, og som skal sikre stærkere beslutningsgrundlag til at forme fremtidens bæredygtige turisme- og destinationsudvikling, samt synliggøre effekten af destinationsselskabernes arbejde og indsats for at fremme dansk turismes bæredygtige værdiskabelse.

Endagsturisme

 

 

Masterclass # 1 – med fokus på fælles forståelse for bæredygtig turisme

Projektets første masterclass satte strategisk fokus på DMO’ernes rolle ift. at skubbe bæredygtig turisme og bæredygtig udvikling frem. Formålet er, at vi kan starte projektet med en fælles forståelse for bæredygtig turisme og i særdeleshed fælles perspektiver for DMO’ernes konkrete rolle og ansvar.

For mere inspiration og opsamling fra dagen, læs HER

Se det faglige output for masterclassen HER

 

Masterclass #2 – med fokus på kommunikation om bæredygtighed
Der blev sat fokus på bæredygtig branding og markedsføring. Vi var igennem en spændende dag i bæredygtighedens tegn og dykkede ned i storytelling og internationale best practices samtidig med, at destinationerne udforskede vores egen rolle ift. at kommunikere om bæredygtig turisme i Danmark.

For mere inspiration og opsamling fra dagen, læs HER

Se det faglige output for masterclassen HER

 

Masterclass #3 – med fokus på bæredygtig gæsteadfærd
Hvis overturisme er problemet – er adfærdsdesign så svaret? Dette spørgsmål diskuterede deltagere og oplægsholdere til denne masterclass, som blev afviklet i Mols Bjerge i tæt samarbejde med DKNT. Efter COVID-krisen er bæredygtig adfærdsdesign blevet et helt centralt begreb for mange destinationsselskaber i takt med at besøgstallene vender tilbage til pre-COVID-niveau.

For mere inspiration og opsamling fra dagen, læs HER

Se det faglige output for masterclassen HER

 

Masterclass #4 – med fokus på klimahandling
Kan man lave klimahandleplan som DMO? Sagtens. Men kan man lave en endnu vildere klimahandleplan, hvis man samarbejder med sine kommuner? Ja! Derfor var destinationerne denne gang inviteret til at medbringe en eller flere klimahandleplanskyndig medarbejdere fra kommunerne.

For mere inspiration og opsamling fra dagen, læs HER

Se det faglige output for masterclassen HER

 

Masterclass #5 – med fokus på regenerativ turisme og naturnær overnatningskapacitet
Til denne masterclass, som blev udviklet i tæt samarbejde med DKNT, blev der stillet skarpt på begrebet regenerativ turisme; Hvordan adskilles det fra bæredygtig turisme? Arbejder danske destinationer allerede regenerativt, og hvad skal der ske fremover? Derudover blev forståelsen konkretiserer med fokus på naturnær overnatningskapacitet. For hvordan skabes rammer for og udvikles markedsrelevant overnatningskapacitet, der tilfører mere værdi end den tager?

For mere inspiration og opsamling fra dagen, læs HER

Se det faglige output for masterclassen HER

 

Masterclass #6 – med fokus på social bæredygtighed og lokal inddragelse
Masterclassforløbet blev rundet af ved at stille skarpt på social bæredygtighed i en lokal kontekst, hvor fremtidens turisme skal sætte lokalsamfund først! Der blev kigget nærmere på, hvorfor borgerinddragelse er helt centralt i udviklingen af både lokal værdi og legitimitet, hvilke udfordringer, der ligger på området og hvordan borgere allerede i dag inddrages i destinationernes arbejde – internationalt og i Danmark.

For mere inspiration og opsamling fra dagen, læs HER

Se det faglige output for masterclassen HER

 

Alle masterclasses blev leveret i tæt samarbejde med Group NAO.

 

Danske Destinationsdogmer
Destinationsselskaberne har formuleret seks dogmeregler, som samler op på læring fra det fælles projekt Bæredygtige Destinationer i praksis. Dogmerne sætter baren for hvordan vi som destinationsfællesskab og som enkelte destinationer vil løfte vores ansvar for den bæredygtige udvikling.

 

Her kan du læse de 6 destinationsdogmer

 

 

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.