6 DOGMER

FOR BÆREDYGTIG DESTINATIONSUDVIKLING

De danske destinationsselskaber har formuleret seks dogmeregler for hvordan vi som destinationsfællesskab og som enkelte destinationer vil løfte vores ansvar for den bæredygtige udvikling.

Destinationsdogmerne samler op på læring fra det fælles projekt Bæredygtige Destinationer i praksis, støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og sætter fokus på den rolle, destinationsselskaber har særligt ansvar og mulighed for at udfylde: Som tværgående sammenhængskraft mellem aktører og markedsføring på det lokale og nære niveau; mellem os som destinationer og fagligt fællesskab på tværs af landet; og mellem det lokale, regionale og nationale niveau.

Som danske destinationer tager vi medansvar for turismens værdiskabelse i hele landet, og for turismens bidrag til at opnå Danmarks mål for bæredygtighed – økonomiske, sociale og miljømæssige. Vores destinationsdogmer tager afsæt i turismens potentiale for bæredygtig udvikling som løftestang for lokal udvikling, lokale jobs og produktivitet, hvor respekt for både mennesker, miljø og økonomi er det styrende princip.

Som danske destinationer påtager vi os i fællesskab at løfte og prioritere turismens ansvarlige og bæredygtige udvikling. Som destinationsselskaber er vi bindeled mellem national strategi og lokal handling.
Som individuelle destinationsselskaber har vi langsigtet ansvar for at udvikle og understøtte vores destinationer som ansvarlige besøgsøkonomier og sammenhængende lokale økosystemer. Vi binder de lokale værdikæder sammen og sikrer sammenhængskraft mellem erhverv, borger, gæst og kommune.