Turismens organisering

I Danmark er turismen organiseret på et decentralt og et nationalt niveau, hvor de forskellige aktører har hver deres rolle i det offentlige turismefremmesystem.

Som brancheorganisation agerer Danske Destinationer talerør for destinationsselskaberne på tværs af aktører i dansk turisme. Danske Destinationer repræsenterer altså det decentrale niveau.

 

Det nationale niveau
Som eksporterhverv med en turismeomsætning på 139,1 mia. kr. i 2019 indgår turismen i det danske erhvervsfremmesystem med udgangspunkt i erhvervsministeriet.

Til at styre den offentlige turismefremmeindsats er Det Nationale Turismeforum nedsat og rådgives af Dansk Turismes Advisory Board.

Nationalt er der tre udviklingsselskaber, der skal bidrage til udviklingen af de tre forretningsområder; kyst- og naturturisme, møde- og erhvervsturisme samt storbyturisme.

VisitDenmark er ansvarlig for at koordinere den internationale markedsføring af Danmark og at agere som vidensopsamler.

 

Decentralt niveau
Destinationsselskaberne udgør det decentrale niveau, der er forankret kommunalt. Den decentrale turismeindsats blev konsolideret i 19 tværkommunale destinationsselskaber ved udgangen af 2020 efter Ny lov om erhvervsfremme 2018.

Tværkommunale destinationsselskaber har mulighed for at søge midler igennem det nye erhvervsfremmesystem.

Udmøntning af de decentrale erhvervsfremmemidler sker via Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som har til formål at understøtte den sammenhængende decentrale erhvervsfremmeindsats.