Indsatsområder

Et fælles udgangspunkt for samarbejdet er, at turismeudvikling foregår på destinationsniveau og kræver et forpligtende samarbejde mellem erhvervsaktører, turistorganisation og kommune.

I Danske Destinationer arbejder vi fokuseret med fire prioriterede indsatsområder:

  1. Politisk og strategisk indflydelse
  2. Destinationsudvikling
  3. Markedsudvikling af det danske marked
  4. Erfaringsudveksling og netværk

Læs mere om de fire prioriterede indsatsområder i menuen til venstre.

Stærkt fællesskab Danske Destinationer er et samarbejde mellem 14 af de største danske destinationer. Vi mener, at dansk turisme skal satse på stærke destinationer, og derfor arbejder vi for at udvikle stærke kyst-, by- og naturdestinationer i hele Danmark.