Indsatsområder

Et fælles udgangspunkt for samarbejdet er, at turismeudvikling foregår på destinationsniveau og kræver et forpligtende samarbejde mellem erhvervsaktører, turistorganisation og kommune.

I Danske Destinationer arbejder vi fokuseret med fire prioriterede indsatsområder:

  1. Politisk og strategisk indflydelse
  2. Destinationsudvikling
  3. Markedsudvikling af det danske marked
  4. Erfaringsudveksling og netværk

Læs mere om de fire prioriterede indsatsområder i menuen til venstre.


Vores vision

Stærke danske destinationer skal være omdrejningspunktet for udvikling, vækst og øget omsætning i dansk turisme.

  • Danske Destinationer er en brancheorganisation for de stærkeste destinationer i Danmark.
  • Dansk turismes fremtidige vækst er baseret på, at de stærkeste destinationer er omdrejningspunkt og drivkraft for destinationsog oplevelsesudvikling i samarbejde med erhvervet.
  • Vi har en kommerciel tilgangsvinkel til dette samarbejde.


Vores mission

Vi dagsordensætter og synliggør stærke danske destinationers rolle og skaber samarbejde mellem destinationer, der vil og kan.


Policy Paper

I en tid med store vækstambitioner inden for dansk turisme er der, set fra et destinationsperspektiv, nogle helt grundlæggende betingelser, der skal medtages, hvis vækstambitionerne i den Nationale Turismestrategi skal lykkes. Fra de stærkeste destinationsselskaber i Danmark lyder derfor fire anbefalinger, som kan læses i vores Policy Paper.

Stærkt fællesskab Danske Destinationer er et samarbejde mellem 15 af de største danske destinationer. Vi mener, at dansk turisme skal satse på stærke destinationer, og derfor arbejder vi for at udvikle stærke kyst-, by- og naturdestinationer i hele Danmark.