Indsatsområder

Et fælles udgangspunkt for samarbejdet er, at turismeudvikling foregår på destinationsniveau og kræver et forpligtende samarbejde mellem erhvervsaktører, turistorganisation og kommune.

Indsatsområder

I Danske Destinationer arbejder vi fokuseret med fire prioriterede indsatsområder:

  1. Politisk og strategisk indflydelse
  2. Destinationsudvikling
  3. Markedsudvikling af det danske marked
  4. Erfaringsudveksling og netværk

Vores vision

Stærke danske destinationer skal være omdrejningspunktet for udvikling, vækst og øget omsætning i dansk turisme.

  • Danske Destinationer er en brancheorganisation for de stærkeste destinationer i Danmark. 
  • Dansk turismes fremtidige vækst er baseret på, at de stærkeste destinationer er omdrejningspunkt og drivkraft for destinationsog oplevelsesudvikling i samarbejde med erhvervet. 
  • Vi har en kommerciel tilgangsvinkel til dette samarbejde.

Vores mission

Vi dagsordensætter og synliggør stærke danske destinationers rolle og skaber samarbejde mellem destinationer, der vil og kan.

Stærkt destinations-samarbejde Et fælles udgangspunkt for samarbejdet er, at turismeudvikling foregår på destinationsniveau og kræver et forpligtende samarbejde mellem erhvervsaktører, turistorganisation og kommune.