Helårsturisme

Læs mere om Helårsturisme-projektet og de analyser og værktøjer, der blev udviklet i forbindelse med projektet

I 2006 igangsatte VisitDenmark "Helårsturisme-projektet", der skulle facilitere udviklingen af nye superhelårsdestinationer de steder i landet, hvor den nødvendige kritiske masse - i form af overnatningskapacitet og et attraktivt oplevelsesudbud - var til stede i tilstrækkeligt omfang. Eller hvor der var potentiale for dette.

Om projektet

Formålet var at udvide turistsæsonen på udvalgte helårsdestinationer gennem udvikling af nye helårsprodukter, der henvendte sig til andre målgrupper, tematurister og voksne par. 

Hovedsigtet med initiativet var at give destinationsudviklere (og herunder kommuner, regioner, klyngestrukturer mv.) og forretningsudviklere (private investorer og operatører) en attraktiv mulighed for i fællesskab at tænke ambitiøst og langsigtet omkring udvikling af helårsturisme på udvalgte destinationer.


Fase 1(2006-2007)

Fase 1 bestod af en gennemførelse af 7 eksempelprojekter i 7 regioner af Danmark samt en screening af potentielle danske helårsturismedestinationer. Screeningen blev gennemført af konsulentfirmaet NIRAS i 2006 og bestod af en omfattende analyse af overnatningskapacitet, udbud, attraktionskraft og oplevelsestilbud, konkluderede NIRAS-rapporten, at 23 danske feriedestinationer rummer potentialet til at kunne udvikle sig som helårsturismedestinationer.


Fase 2 (2007-2008)

Fase 2 blev igangsat i foråret 2007. Efter en række orienteringsmøder med danske destinationer fra hele landet modtog VisitDenmark den 1. maj 2007 i alt 25 ansøgninger om deltagelse i projektet. VisitDenmark valgte herefter at udpege 7 udviklingsdestinationer og 12 læringsdestinationer ud fra tre overordnede kriterier:

 • bærende ide/strategi 
 • organisering 
 • potentiale 
 • Om deltagerne

  Initiativet var et tilbud til turismedestinationer overalt i Danmark, og man kunne følge initiativet på følgende måder:

  Som læringspartner: Destinationen fulgte initiativet tæt og deltog bl.a. efter eget valgt i de faglige workshops m.v., som blev udbudt under initiativet. Destinationen kunne iværksætte parallelle udviklingsaktiviteter i eget regi, men det var ikke et krav.

  Som udviklingspartner: Destinationen fulgte initiativet tæt og deltog med et relevant team af nøglepersoner i alle de faglige workshops m.v., som blev udbudt under initiativet. Destinationen iværksatte herudover parallelle udviklingsaktiviteter (et ”superhelårsdestinationsudviklingsprojekt”) i eget regi, som skulle følge de retningslinier m.v., der var fastlagt i initiativet. Udviklingspartnerne skulle leve op til initiativets nærmere bestemte kriterier.

  De 7 udvalgte udviklingsdestinationer, der skulle arbejde frem mod at blive superhelårsdestinationer i 2015, var: 

  • Toppen af Danmark, 
  • Ringkøbing Fjord, 
  • Destination Djursland, 
  • Ferieregion Sønderborg, 
  • Destination Odsherred/Nordvestsjælland, 
  • Nordsjælland og 
  • Bornholms Middelalderunivers.

  De 7 udviklingsdestinationer blev på udvælgelsestidspunktet samlet set vurderet til at være de stærkeste ud fra de tre kriterier, og der blev iværksat et udviklingsforløb, som gennem 2007 og 2008 førte til, at hver udviklingsdestination udarbejdede sin egen implementeringsplan, der beskrev destinationens udvikling mod helårsturisme i 2015.

  Baggrund og finansiering

  Ved igangsættelsen af Helårsturisme-projektet havde kystferieturismen over en længere årrække mistet momentum. Der var på daværende tidspunkt både et fald i antallet af udenlandske besøgende i kystferiedestinationerne, ændrede rejsemønstre samt øget konkurrence. Projektet sigtede derfor mod at skabe aktivitet i det produktionsapparat, der står stille en stor del af året.

  VisitDenmark bevilgede 200.000 kr. i henholdsvis 2007 og 2008 til udviklingsdestinationerne. Oven i dette kom der bevillinger fra Arbejdsmarkedets Feriefond, de regionale vækstfora og de deltagende kommuner. Målet var, at udviklingsdestinationerne skulle bruge midlerne til at udarbejde grundige og professionelle planer med udgangspunkt i deres egne områder. 

  Viden og værktøjer

  For destinationsudviklere har projekt Helårsturisme været en mulighed for at gentænke og genopfinde destinationen med henblik på langsigtet vækst, innovation og helårs-forretning i en proces, som både involverer andre førende destinationer, private investorer og operatører.

  Helårsturisme-projektet blev tilrettelagt med henblik på, at alle landets destinationer kunne deltage i og få udbytte af initiativet i større eller mindre grad. Samtidig blev der ved initiativets tilrettelæggelse lagt vægt på, at de mest ambitiøse destinationer kunne understøttes økonomisk og med særlige tilbud.

  Ud over projektaktiviteterne på lokalt niveau var rammen om projektet i 2007 og 2008 en række fælles aktiviteter, der alle havde fokus på at bidrage med viden og værktøjer til destinationerne.

  Stærkt fællesskab Danske Destinationer er et samarbejde mellem 14 af de største danske destinationer. Vi mener, at dansk turisme skal satse på stærke destinationer, og derfor arbejder vi for at udvikle stærke kyst-, by- og naturdestinationer i hele Danmark.