Bæredygtige destinationer i praksis

 

Vi skal genstarte dansk turisme – på en måde, der også sikrer vores langsigtede konkurrencedygtighed. Og det betyder, at vi skal udvikle turismen og de danske destinationer bæredygtigt. Det kan vi alle hurtigt blive enige om, men alligevel måler vi – fra nationalt til regionalt og lokalt niveau – fortsat turismens succes på gamle parametre.

Med dette projekt sætter Danske Destinationer fokus på morgendagens turisme – målt på morgendagens succeskriterier. Projektet indhenter inspiration fra international best practice til at forme vores fremtidige ambition for bæredygtig destinationsudvikling. Projektet vil samtidig skabe grundlag for at implementere nye mål for turisme- og destinationsudvikling – med implementerbare, håndterbare og opdaterbare indikatorer, der kan synliggøre effekten af destinationernes indsats for at fremme bæredygtigheden i dansk turisme.

Projektet løber fra juni 2021 til maj 2023. Projektet er landsdækkende og har alle 19 danske destinationer samt Dansk Kyst og Naturturisme som partnere i projektet, mens VisitDenmark, KL, Dansk Erhverv, HORESTA og Center for Regional og Turismeforskning er med i projektets følgegruppe.

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

 

 


Kontaktperson i Danske Destinationer:

Maja Krowicki, projektleder i Danske Destinationer